Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dac Biet (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Sieu Thi Thoi Trang] Dac Biet Mung Ngay Trai Dat (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Bonus Dac Biet Mung Ngay Trai Dat (2) (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Chien Phuc Thong Che Su (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuõi sụ kien] Mùng Gio To Hung Vuong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (04.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Ưu đãi] Tái Xuất Giang Hồ 3 - Tổ ĐộiTrang chủ / Sự Kiện / ...

[Ưu đãi] Tái Xuất Giang Hồ 3 - Tổ Đội

06/12/2019

[Quà mừng] Tái Xuất Giang Hồ 3 - Ưu đãi Tổ Đội

(Dành cho Người Chơi Cũ quay lại)

 Đối tượng

- Tất cả những Hiệp Khách quay lại trò chơi sau 90 ngày hoặc hơn 90 ngày không đăng nhập tính từ 04/12/2019 có nhận được biểu tượng .

 

 Cách thức nhận ưu đãi

- Những ID con thuộc đối tượng nhận ưu đãi đăng nhập vào trò chơi và tạo nhân vật sẽ nhận được Biểu tượng ưu đãi dành cho Người chơi cũ quay lại - Cựu Chiến Binh Tái Xuất:
 

- Biểu tượng Cựu chiến binh tái xuất nằm bên phải màn hình và nằm phía trên trên nhân vật.

- Những nhân vật có biểu tượng Cự chiến binh tái xuất khi tổ đội cùng người chơi khác thì tất cả các nhân vật khác đều nhận được ưu đãi.

 

 Giá trị ưu đãi

- Tăng 20% điểm kinh nghiệm và tăng 20% điểm kỹ năng khi luyện cấp theo tổ đội.

- Biểu tượng của ưu đãi:

 Lưu ý

- Người chơi có thể nhận đồng thời ưu đãi [Tân chiến binh kỳ ngộ][Cựu chiến binh tái xuất] nếu tổ đội có đồng thời Cựu chiến binhTân Thủ.

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.