Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu Dai Cuoi Tuan (Dac Biet) (4) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] EXP Mừng Đội Tuyển Việt Nam ~ 16/12/2019Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] EXP Mừng Đội Tuyển Việt Nam ~ 16/12/2019

11/12/2019

icon-dong-hungole-blog (567)icon-dong-hungole-blog (567)  EXP MỪNG ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM icon-dong-hungole-blog (567)icon-dong-hungole-blog (567)

Để chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng tại SeaGame 30 , Tiểu Hương xin gửi tặng đến các Hiệp Khách sự kiện Exp .

Thời Gian : 

Bắt Đầu : (20h00) ngày 14/12/2019 

Kết Thúc : (20h00) ngày 16/12/2019 

Nội Dung : 

Áp dung cho tất cả các máy chủ : Sát Tinh Lĩnh , Bắc Băng Cung , Huyền Bột Trang , Thiên Thần Các .

Tiểu Hương sẽ gửi tặng các Hiệp Khách :icon-dong-hungole-blog (439)x150 % kinh nghiệm khi tiến hành luyện cấp Tổ Đội icon-dong-hungole-blog (439)

icon-dong-hungole-blog (632)icon-dong-hungole-blog (632)icon-dong-hungole-blog (632)icon-dong-hungole-blog (632)icon-dong-hungole-blog (632)


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.