Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang] VIP Bonus (03.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Trang phuc hieu ung [Inuit] (02.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Dau Xuan Tan Suu 2021 (1) (02.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Dau Xuan Tan Suu 2021 (2) (02.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh Nghiem] Qua Tang EXP (03.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dac Biet] Chan Than Xuat The - Y Phuc [Chan] (02.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Khoe Thu Cung Hung Qua Vip (02.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Dua TOP Chien Truong (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (03.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] EXP Mừng Đội Tuyển Việt Nam ~ 16/12/2019Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] EXP Mừng Đội Tuyển Việt Nam ~ 16/12/2019

11/12/2019

icon-dong-hungole-blog (567)icon-dong-hungole-blog (567)  EXP MỪNG ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM icon-dong-hungole-blog (567)icon-dong-hungole-blog (567)

Để chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng tại SeaGame 30 , Tiểu Hương xin gửi tặng đến các Hiệp Khách sự kiện Exp .

Thời Gian : 

Bắt Đầu : (20h00) ngày 14/12/2019 

Kết Thúc : (20h00) ngày 16/12/2019 

Nội Dung : 

Áp dung cho tất cả các máy chủ : Sát Tinh Lĩnh , Bắc Băng Cung , Huyền Bột Trang , Thiên Thần Các .

Tiểu Hương sẽ gửi tặng các Hiệp Khách :icon-dong-hungole-blog (439)x150 % kinh nghiệm khi tiến hành luyện cấp Tổ Đội icon-dong-hungole-blog (439)

icon-dong-hungole-blog (632)icon-dong-hungole-blog (632)icon-dong-hungole-blog (632)icon-dong-hungole-blog (632)icon-dong-hungole-blog (632)


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.