Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu Dai Cuoi Tuan (Dac Biet) - 20/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] EXP Mừng Đội Tuyển Việt Nam ~ 16/12/2019Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] EXP Mừng Đội Tuyển Việt Nam ~ 16/12/2019

11/12/2019

icon-dong-hungole-blog (567)icon-dong-hungole-blog (567)  EXP MỪNG ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM icon-dong-hungole-blog (567)icon-dong-hungole-blog (567)

Để chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng tại SeaGame 30 , Tiểu Hương xin gửi tặng đến các Hiệp Khách sự kiện Exp .

Thời Gian : 

Bắt Đầu : (20h00) ngày 14/12/2019 

Kết Thúc : (20h00) ngày 16/12/2019 

Nội Dung : 

Áp dung cho tất cả các máy chủ : Sát Tinh Lĩnh , Bắc Băng Cung , Huyền Bột Trang , Thiên Thần Các .

Tiểu Hương sẽ gửi tặng các Hiệp Khách :icon-dong-hungole-blog (439)x150 % kinh nghiệm khi tiến hành luyện cấp Tổ Đội icon-dong-hungole-blog (439)

icon-dong-hungole-blog (632)icon-dong-hungole-blog (632)icon-dong-hungole-blog (632)icon-dong-hungole-blog (632)icon-dong-hungole-blog (632)


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.