Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Sieu Khuyen Mai (Dac biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Bung no Cuong hoa (Dac Biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Phong Vu Mon] (To Doi) Mung Sap nhap May chu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat Mung Sap Nhap May Chu (22/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Bùng Nổ Cường Hóa ( Đặc Biệt) ~ 13/12/2019Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Bùng Nổ Cường Hóa ( Đặc Biệt) ~ 13/12/2019

13/12/2019

icon-dong-hungole-blog (566)icon-dong-hungole-blog (566) BÙNG NỔ CƯỜNG HÓA icon-dong-hungole-blog (566)icon-dong-hungole-blog (566) 

[Thứ 6 Ngày 13] VS [Đao Kiếm Tiếu] 

Anh Hai Tiếu đã trở lại và lợi hại hơn xưa 

icon-dong-hungole-blog (465)Thời Gian Diễn Ra : từ (11h00) ~ (23h59) ngày 13/12/2019 .

icon-dong-hungole-blog (368)Nôi dung và Cách thức tham gia :

icon-dong-hungole-blog (467)Trong thời gian diễn ra Sự Kiện, nhân vật tham gia cường hóa trang bị sẽ nhận được vé phục hồi cấp cường hóa trước khi cường hóa thất bại (tối đa +8)

icon-dong-hungole-blog (467)Áp dụng cho mỗi nhân vật tối đa 4 trang bị bất kỳ (không phân biệt trang bị nhân vật, trang bị võ huân, trang bị PMĐ) và không phân biệt class nhân vật tham gia

icon-dong-hungole-blog (467)Áp dụng cho mỗi trang bị 1 lần

icon-dong-hungole-blog (467)Trang bị tham gia bất kỳ : vũ khí, trang phục, giáp tay, giày, giáp trong [Không bao gồm trang sức và áo thời trang]

icon-dong-hungole-blog (266)Đăng ký bảo hiểm : 

Nhân vật gửi thông tin tại cổng hỗ trợ :

icon-dong-hungole-blog (406) ID con :

icon-dong-hungole-blog (406) Tên nhân vật :

icon-dong-hungole-blog (406) Server :

icon-dong-hungole-blog (406) Tên trang bị nhận bảo hiểm :

icon-dong-hungole-blog (406) Cấp cường hóa trước khi cường hóa trang bị thất bại :

icon-dong-hungole-blog (406) Ảnh trang bị có cấp cường hóa phù hợp thông tin đăng ký (trỏ chuột vào trang bị hiển thị full thuộc tính)

icon-dong-hungole-blog (406) Ảnh trang bị cường hóa thất bại (bao gồm dòng thông báo cường hóa thất bại)

icon-dong-hungole-blog (406) Thời gian cường hóa thất bại (không phải thời gian hình ảnh ghi nhận)

>>>> LINK<<<<

icon-dong-hungole-blog (472)Lưu ý :

- Ảnh trang bị được chụp bằng chức năng game (phím PrintScreen và lấy hình tại thư mục capture theo đường dẫn : DzoGame\ListGame\HiepKhach\datas\capture)

- Mỗi bài tham gia tương ứng đăng ký 1 trang bị, 1 nhân vật có thể gửi nhiều bài tham gia theo số lượng trang bị quy định

- Trang bị cường hóa thất bại nhận bảo hiểm do chính nhân vật đăng ký tham gia trực tiếp cường hóa thất bại

- Tiếu chỉ hỗ trợ bảo hiểm cấp cường hóa giới hạn theo quy định, nhân vật chuẩn bị sẵn trang bị tương đồng với trang bị đã cường hóa thất bại để nhận lại cấp cường hóa

icon-dong-hungole-blog (575)icon-dong-hungole-blog (575)icon-dong-hungole-blog (575)icon-dong-hungole-blog (575)icon-dong-hungole-blog (575)

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.