Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Tich Diem Doi Qua
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] SIEU TIEN CAP
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem Danh Fan Cung (10/09/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Dac Chung Quan Phuc (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Than thu Tho Ngoc (2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vui Trung Thu Cung Tho Ngoc (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (23/09/2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] EXP Khích Lệ Tinh Thần ~ 01/01/2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] EXP Khích Lệ Tinh Thần ~ 01/01/2020

31/12/2019

icon-dong-hungole-blog (567)icon-dong-hungole-blog (567)  EXP KHÍCH LỆ TINH THẦN icon-dong-hungole-blog (567)icon-dong-hungole-blog (567)

Nhằm khích lệ tinh thần cho các Hiệp Khách trong sự kiện " Đại Tiệc BOSS " 12/2019 , Yulgang Hiệp Khách xin gửi tặng các Hiệp Khách sự kiện tăng 50% kinh nghiệm tổ đội

Thời Gian : 

Bắt Đầu : (16h00) ngày 31/12/2019 

Kết Thúc : (16h00) ngày 01/01/2020 

Nội Dung : 

Áp dung cho tất cả các máy chủ : Sát Tinh Lĩnh , Bắc Băng Cung , Huyền Bột Trang , Thiên Thần Các .

Tiểu Hương sẽ gửi tặng các Hiệp Khách :icon-dong-hungole-blog (439)x50 % kinh nghiệm khi tiến hành luyện cấp Tổ Đội icon-dong-hungole-blog (439)

icon-dong-hungole-blog (533)icon-dong-hungole-blog (533)icon-dong-hungole-blog (533)icon-dong-hungole-blog (533)icon-dong-hungole-blog (533)icon-dong-hungole-blog (533)


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.