Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Quà Tặng Bonus] (Chào Xuân Canh Tý)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Quà Tặng Bonus] (Chào Xuân Canh Tý)

14/01/2020

 Sự Kiện 

QUÀ TẶNG BONUS - CHÀO XUÂN CANH TÝ

 Quà tặng ưu đãi đặc biệt lấy hên đầu năm từ Anh Hai Tiếu

 

icon-dong-hungole-blog (204) icon-dong-hungole-blog (204) Thời gian :

- Bắt đầu : (12:00) ngày 14/01/2020
- Kết thúc : (23:59) ngày 14/01/2020
 

 Đối tượng tham gia :

Toàn bộ máy chủ : Sát Tinh Lĩnh, Bắc Băng Cung, Huyền Bột Trang, Thiên Thần Các
 

 Nội dung :

Nạp và Tiêu mới @DzoCash trong thời gian diễn ra sự kiện phù hợp yêu cầu sẽ nhận được Vé Bảo hiểm cường hóa (+8)

 Quà tặng 1 :

icon-dong-hungole-blog (467) Khi nạp mới và tiêu hoàn toàn 300@DzoCash
icon-dong-hungole-blog (467) Nhận 01 Rương thời phong (Thổ linh phù) (30 ngày)

 Quà tặng 2 :

icon-dong-hungole-blog (467) Khi nạp mới và tiêu hoàn toàn 2,500@DzoCash
icon-dong-hungole-blog (467) Nhận 01 Chí tôn hỏa dương đơn (1 ngày)(Event)

 Quà tặng 3 :

icon-dong-hungole-blog (467) Khi nạp mới và tiêu hoàn toàn 8,000@DzoCash
icon-dong-hungole-blog (467) Nhận 01 Vé Bảo hiểm cường hóa (+8)
 

Anh Dong (12)Anh Dong (12) Mô tả tặng phẩm

 Vé Bảo hiểm cường hóa (+8) 

 Hỗ trợ khôi phục cấp cường hóa của trang bị / vũ khí trước khi cường hóa thất bại, tối đa (+8)
     ► Vật phẩm nhận bảo hiểm : Vũ khí, Trang phục nhân vật, Giáp tay, Giày (cường hóa thất bại trong thời gian yêu cầu)
     ► Vật phẩm nhận bảo hiểm cho phép : vật phẩm thông thường, võ huân, PMĐ
     ► Vật phẩm nhận bảo hiểm phải đồng lớp nhân vật, đồng hệ phái và tương đồng về cấp độ đối với nhân vật nhận thưởng
     ► Vật phẩm nhận bảo hiểm phải tương đồng các chỉ số với vật phẩm cường hóa thất bại
     ► Mỗi vật phẩm nhận tối đa 1 Vé bảo hiểm cường hóa (+8)
 
 Chí tôn hỏa dương đơn (1 ngày)(Event) 
     ► Thời gian sử dụng : kéo dài liên tục đến hết ngày sử dụng, bao gồm thời gian offline    
 

*Lưu ý: 

- @DzoCash nạp và tiêu được cộng dồn riêng biệt trên mỗi ID con
- Mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật nhận quà là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên trong thời gian Sự Kiện

- Mỗi nhân vật nhận thưởng tối đa 1 Gói quà tặng có giá trị cao nhất từ Sự Kiện
- Vật phẩm nhận bảo hiểm do chính nhân vật đăng ký tham gia cường hóa thất bại
- Tiểu chỉ hỗ trợ cấp cường hóa giới hạn theo quy định nếu người chơi cung cấp vật phẩm đúng quy định và trong thời hạn 
- Tặng phẩm (Event) khóa giao dịch
- @DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Công bố kết quả từ 3~7 ngày từ ngày kết thúc Sự Kiện

 

 

   NHANH THAM GIA NÀO

 
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.