Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Tro Gia - 25/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang VIP Bonus (25/05)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Rinh Lộc Đầu Năm [02/2020]Trang chủ / Sự Kiện / ...

Rinh Lộc Đầu Năm [02/2020]

04/02/2020

         Sự Kiện
                RINH LỘC ĐẦU NĂM CANH TÝ
                     

Thời Gian : 

_ Bắt Đầu : (13:30) ngày 04/02/2020
_ Kết Thúc : (10:00) ngày 05/02/2020


Đối Tượng Tham Gia

Toàn Bộ Máy ChủSát Tinh Lĩnh, Bắc Băng Cung, Huyền Bột Trang, Thiên Thần Các

Nội Dung :

Trong thời gian sự kiện các Hiệp Khách tiêu @DzoCash sẽ nhận được Lộc Đặc Biệt Đầu Năm

Mốc 1 : Tiêu từ 1500 ~ 4999 @Dzocash tặng :

         +01 Hộ tâm đơn 150% (1 ngày)(Event)

Mốc 2 : Tiêu từ 5000 ~ 9999 @Dzocash tặng :

         +02 Hộ tâm đơn 150% (1 ngày)(Event)
         +2 Phúc vận phù 20% (Event)

Mốc 3 : Tiêu từ 10.000 ~ 19.999 @Dzocash tặng :

         +04 Hộ tâm đơn 150% (1 ngày)(Event)
         +05 Phúc vận phù 20% (Event)

Mốc 4 : Tiêu tối thiểu 20.000 @Dzocash tặng :

         +04 Hộ tâm đơn 150%(1 ngày)(Event)
         +06 Phúc vận phù 20% (Event)
         +01 Chí tôn hỏa dương đơn (1 ngày)(Event)

 

_Mô tả quà tặng Sự Kiện :
+ Hộ tâm đơn 150% (1 ngày) : Tăng 150% EXP khi luyện cấp (đến hết ngày sử dụng)
+ Phúc vận phù 20% : Tăng 20% xác suất khi cường hóa, hợp thành, chuyển đổi
Chí tôn hỏa dương đơn (1 ngày) : +15% (T.công & P.ngự), +1000Hp, +40% EXP, +10% (ULVC & ULPT) (đến hết ngày sử dụng)

Lưu Ý : 

- Sự kiện chi áp dụng cho @DzoCash, không áp dụng cho @DzoBonus
- @DzoCash tiêu được cộng dồn riêng biệt trên mỗi ID con
- Mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật nhận quà là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên trong thời gian Sự Kiện
- Mỗi nhân vật nhận thưởng tối đa 1 Mốc quà tặng có giá trị cao nhất từ Sự Kiện
- @DzoCash tham gia Sự Kiện này độc lập với các Sự Kiện khác
- Công bố kết quả từ 3~7 ngày kêt thúc Sự Kiện

- Quà tặng sự kiện khóa giao dịch

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.