[Qua tang Kinh nghiem] Tong Vo Mon (09.2020)
[Qua tang] Bonus (09.2020)
Thuong nhan bi mat (09.2020)
Thoi trang 0 dong (09.2020)
[Qua nap] 3 ngay (09.2020)
To doi cung nhau (09.2020)
To doi nhan qua 09.2020
[DzoShop] Cap nhat (24/09/2020)
[Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2020)
[Chuoi Su Kien] Bo Suu Tap Cua Thien Van Nhac (09.2020)
Trang phuc hieu ung [Khuc con cau tren bang] (09.2020)
Dau truong Soi dong (09.2020)
[Qua tang] Combo Lich Thang 10, 11, 12
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (09/2020)
[Thong bao] Sap nhap May chu (08.2020)
[Qua tang] Dac Biet (nua cuoi 2020)
(Qua Tang) Qua Tang Tri An Vip Quy 3 - 2020
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / Rinh Lộc Đầu Năm [02/2020]Trang chủ / Sự Kiện / ...

Rinh Lộc Đầu Năm [02/2020]

04/02/2020

         Sự Kiện
                RINH LỘC ĐẦU NĂM CANH TÝ
                     

Thời Gian : 

_ Bắt Đầu : (13:30) ngày 04/02/2020
_ Kết Thúc : (10:00) ngày 05/02/2020


Đối Tượng Tham Gia

Toàn Bộ Máy ChủSát Tinh Lĩnh, Bắc Băng Cung, Huyền Bột Trang, Thiên Thần Các

Nội Dung :

Trong thời gian sự kiện các Hiệp Khách tiêu @DzoCash sẽ nhận được Lộc Đặc Biệt Đầu Năm

Mốc 1 : Tiêu từ 1500 ~ 4999 @Dzocash tặng :

         +01 Hộ tâm đơn 150% (1 ngày)(Event)

Mốc 2 : Tiêu từ 5000 ~ 9999 @Dzocash tặng :

         +02 Hộ tâm đơn 150% (1 ngày)(Event)
         +2 Phúc vận phù 20% (Event)

Mốc 3 : Tiêu từ 10.000 ~ 19.999 @Dzocash tặng :

         +04 Hộ tâm đơn 150% (1 ngày)(Event)
         +05 Phúc vận phù 20% (Event)

Mốc 4 : Tiêu tối thiểu 20.000 @Dzocash tặng :

         +04 Hộ tâm đơn 150%(1 ngày)(Event)
         +06 Phúc vận phù 20% (Event)
         +01 Chí tôn hỏa dương đơn (1 ngày)(Event)

 

_Mô tả quà tặng Sự Kiện :
+ Hộ tâm đơn 150% (1 ngày) : Tăng 150% EXP khi luyện cấp (đến hết ngày sử dụng)
+ Phúc vận phù 20% : Tăng 20% xác suất khi cường hóa, hợp thành, chuyển đổi
Chí tôn hỏa dương đơn (1 ngày) : +15% (T.công & P.ngự), +1000Hp, +40% EXP, +10% (ULVC & ULPT) (đến hết ngày sử dụng)

Lưu Ý : 

- Sự kiện chi áp dụng cho @DzoCash, không áp dụng cho @DzoBonus
- @DzoCash tiêu được cộng dồn riêng biệt trên mỗi ID con
- Mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật nhận quà là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên trong thời gian Sự Kiện
- Mỗi nhân vật nhận thưởng tối đa 1 Mốc quà tặng có giá trị cao nhất từ Sự Kiện
- @DzoCash tham gia Sự Kiện này độc lập với các Sự Kiện khác
- Công bố kết quả từ 3~7 ngày kêt thúc Sự Kiện

- Quà tặng sự kiện khóa giao dịch

 

 

 

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.