Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Bung no Cuong hoa (Dac Biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Phong Vu Mon] (To Doi) Mung Sap nhap May chu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat Mung Sap Nhap May Chu (22/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Thành Viên Sôi Nôi - (02/2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Thành Viên Sôi Nôi - (02/2020)

06/02/2020

Sự Kiện
Thành Viên Sôi Nổi Thời Gian : 
- Bắt Đầu : (18:00) ngày 05/02/202 
- Kết Thúc : (23:59) ngày 09/02/2020

 Đối Tượng Tham Gia : 

Sát Tinh Lĩnh, Bắc Băng Cung, Huyền Bột Trang, Thiên Thần Các

 
 Nội Dung :

Trong thời gian sự kiện làm theo hướng dẫn để nhận quà hấp dẫn cùng bạn bè nào


 Quà Tặng : 
 01 giải tích cực :
- Thành viên tham gia có lượng tag bạn bè nhiều nhất đến cuối sự kiện :
+ 01 Rương Thời Phong của Đại Chiến Giả / Giải
+ 30 Thiên Kỳ Thạch (Phong Ấn) / Giải
 10 giải tham gia hợp lệ :
+ 01 Địa - Ngưng Thần Châu (100 Triệu) / Giải


Bạn bè càng đông nhận quà tặng càng lớn 


 <<Hiệp Khách tham gia sự kiện tại đây nhe>>

 


Chúc các Hiệp Khách tham gia sự kiện vui vẻ

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.