Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu Dai Nap Lan Dau (12.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Vo Su Ly Tieu Long (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Tuan Le Thoi Trang (12.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thang Cap Nhan Qua (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thoi trang cung Thien Van Nhac (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chinh Ta Phan Tranh (2) (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Qua Tang) Tri An VIP (Quy 4 - 2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Thành Viên Sôi Nôi - (02/2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Thành Viên Sôi Nôi - (02/2020)

06/02/2020

Sự Kiện
Thành Viên Sôi Nổi Thời Gian : 
- Bắt Đầu : (18:00) ngày 05/02/202 
- Kết Thúc : (23:59) ngày 09/02/2020

 Đối Tượng Tham Gia : 

Sát Tinh Lĩnh, Bắc Băng Cung, Huyền Bột Trang, Thiên Thần Các

 
 Nội Dung :

Trong thời gian sự kiện làm theo hướng dẫn để nhận quà hấp dẫn cùng bạn bè nào


 Quà Tặng : 
 01 giải tích cực :
- Thành viên tham gia có lượng tag bạn bè nhiều nhất đến cuối sự kiện :
+ 01 Rương Thời Phong của Đại Chiến Giả / Giải
+ 30 Thiên Kỳ Thạch (Phong Ấn) / Giải
 10 giải tham gia hợp lệ :
+ 01 Địa - Ngưng Thần Châu (100 Triệu) / Giải


Bạn bè càng đông nhận quà tặng càng lớn 


 <<Hiệp Khách tham gia sự kiện tại đây nhe>>

 


Chúc các Hiệp Khách tham gia sự kiện vui vẻ

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.