Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Sieu Khuyen Mai (Dac biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Bung no Cuong hoa (Dac Biet) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Phong Vu Mon] (To Doi) Mung Sap nhap May chu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat Mung Sap Nhap May Chu (22/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Nạp 3 ngày] nhận quà (02/2020)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Nạp 3 ngày] nhận quà (02/2020)

07/02/2020

Hỗ trợ sau mùa luyện cấp bức tốc,
Yulgang Hiệp Khách mang đến 

Sự Kiện 
NẠP 3 NGÀY NHẬN QUÀ

 Quà tặng đặc biệt lấy hên đầu năm từ DzoShop
 

 icon-dong-hungole-blog (217) icon-dong-hungole-blog (217) Thời gian :

- Bắt đầu : (10:00) ngày 09/02/2020
- Kết thúc : (23:59) ngày 11/02/2020

  Đối tượng tham gia :

Toàn bộ máy chủ : Sát Tinh Lĩnh, Bắc Băng Cung, Huyền Bột Trang, Thiên Thần Các

  Nội dung 

Nạp và Tiêu mới @DzoCash trong thời gian diễn ra sự kiện phù hợp yêu cầu sẽ nhận được Quà tặng đặc biệt

 Quà tặng Ngày 09/02 :

icon-dong-hungole-blog (467) Khi nạp mới và tiêu hoàn toàn tối thiểu 150 (@DzoCash)
icon-dong-hungole-blog (467) Nhận 01 Hộ Tâm Đơn (150%) (2 giờ) (Khóa)
► Tối đa nhận 1 phần quà của ngày

 Quà tặng Ngày 10/02 :

icon-dong-hungole-blog (467) Khi nạp mới và tiêu hoàn toàn tối thiểu 2,200 (@DzoCash)
icon-dong-hungole-blog (467) Nhận 01 Hộ Tâm Đơn (150%) (1 Ngày) (Khóa)
► Tối đa nhận 3 phần quà của ngày

 Quà tặng Ngày 11/02 :

icon-dong-hungole-blog (467) Khi nạp mới và tiêu hoàn toàn tối thiểu 8,000 (@DzoCash)
icon-dong-hungole-blog (467) Nhận 01 Vé Bảo hiểm Cường hóa (+8)
► Tối đa nhận 1 phần quà của ngày

 1. Quà tặng Bonus Nạp và Tiêu đủ (3 ngày) hợp lệ : 
             01 Lồng Đèn (Xanh)
             01 Bùa Tình yêu

  Mô tả tặng phẩm

 Hộ Tâm Đơn (150%) (2 giờ) 
     ► Tăng 150% kinh nghiệm nhận được khi luyện cấp
 Hộ Tâm Đơn (150%) (1 Ngày) 
     ► Tăng 150% kinh nghiệm nhận được khi luyện cấp đến hết ngày sử dụng
 Lồng đèn (Xanh)
     ► (+10 T.công & P.ngự, +200 MP, + 50% Exp) (Khóa 60 phút)
 Bùa Tình yêu
     ► (+1 khí công) (Khóa 30 phút)
 Vé Bảo hiểm Cường hóa (+8)
 Hỗ trợ khôi phục cấp cường hóa của trang bị / vũ khí trước khi cường hóa thất bại, tối đa (+8)
     ► Vật phẩm nhận bảo hiểm : Vũ khí, Trang phục nhân vật, Giáp tay, Giày (cường hóa thất bại trong thời gian yêu cầu)
     ► Vật phẩm nhận bảo hiểm cho phép : vật phẩm thông thường, võ huân, PMĐ
     ► Vật phẩm nhận bảo hiểm phải đồng lớp nhân vật, đồng hệ phái và tương đồng về cấp độ đối với nhân vật nhận thưởng
     ► Vật phẩm nhận bảo hiểm phải tương đồng các chỉ số với vật phẩm cường hóa thất bại
     ► Mỗi vật phẩm nhận tối đa 1 Vé bảo hiểm cường hóa (+8)
 
*Lưu ý: 

- @DzoCash nạp và tiêu được cộng dồn riêng biệt trên mỗi ID con
- Mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật
- Nhân vật nhận quà là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên trong thời gian Sự Kiện

- @DzoCash tham gia Sự Kiện này là độc lập với các Sự Kiện khác
- Công bố kết quả từ 3~7 ngày khi kết thúc Sự Kiện

- Thời gian cường hóa thất bại thông báo ở những bản tin sau

 

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.