Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang] Uu Dai Dac Biet Cuoi Tuan (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Bo suu tap Thoi trang (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh Nghiem] Ho Tro (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Chien Phuc Thong Che Su (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Nhiet Ha Bao Ruong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Danh rieng Yen Phi Gia] Vung Dat Vang
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Co Do Sao Vang (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (05.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự kiện] Quà Tặng Bonus (3) - 02/2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự kiện] Quà Tặng Bonus (3) - 02/2020

18/02/2020

Sự Kiện
QUÀ TẶNG BONUS
 

icon-dong-hungole-blog (464) Thời Gian : 

Bắt Đầu : (10:00) ngày 18/02/2020
Kết Thúc : (23:59) ngày 18/02/2020


icon-dong-hungole-blog (464) Đối Tượng Tham Gia

- Toàn Bộ Máy Chủ : Sát Tinh Lĩnh, Bắc Băng Cung, Huyền Bột Trang, Thiên Thần Các

icon-dong-hungole-blog (464) Nội Dung :

Trong thời gian sự kiện các Hiệp Khách nạp và tiêu @DzoCash sẽ nhận được nhiều phần quà cực hấp dẫn:

Mốc 1 : Nạp và tiêu từ 1500 ~ 4999 @Dzocash tặng :

         + 01 Hộ tâm đơn 150% (1 ngày)(Event)

Mốc 2 : 
Nạp và tiêu từ 5000 ~ 9999 @Dzocash tặng :

         + 01 Hộ tâm đơn 150% (1 ngày)(Event)
         + 02 Phúc vận phù 20% (Event)

Mốc 3 : 
Nạp và tiêu từ 10.000 ~ 19.999 @Dzocash tặng :

         + 03 Hộ tâm đơn 150% (1 ngày)(Event)
         + 04 Phúc vận phù 20% (Event)

Mốc 4 : 
Nạp và tiêu tối thiểu 20.000 @Dzocash tặng :

         + 04 Hộ tâm đơn 150%(1 ngày)(Event)
         + 05 Phúc vận phù 20% (Event)

 

_Mô tả quà tặng Sự Kiện :
+ Hộ tâm đơn 150% (1 ngày) : Tăng 150% EXP khi luyện cấp (đến hết ngày sử dụng)
+ Phúc vận phù 20% : Tăng 20% xác suất khi cường hóa, hợp thành, chuyển đổi.


Lưu Ý : 

- Sự kiện chi áp dụng cho @DzoCash, không áp dụng cho @DzoBonus.
- @DzoCash nạp và tiêu được cộng dồn riêng biệt trên mỗi ID con.
- Mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) tham gia duy nhất cho 1 nhân vật.
- Nhân vật nhận quà là nhân vật tiêu @DzoCash đầu tiên trong thời gian Sự Kiện.
- Mỗi nhân vật nhận thưởng tối đa 1 Mốc quà tặng có giá trị cao nhất từ Sự Kiện.
- @DzoCash tham gia Sự Kiện này độc lập với các Sự Kiện khác.
- Công bố kết quả từ 3~7 ngày kêt thúc Sự Kiện.

- Quà tặng sự kiện khóa giao dịch.

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.