Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Tro Gia - 25/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang VIP Bonus (25/05)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Tàng Kim Bảo Hạp - 02/2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Tàng Kim Bảo Hạp - 02/2020

24/02/2020

Thân Chào Các Hiệp Khách

Các Hiệp Khách hãy cùng Bát Quái Lão Nhân ta trải nghiệm những nghiên cứu hấp dẫn này nhé 

 Tàng Kim Bảo Hạp 

 Thời Gian : 

- Bắt Đầu : Sau bảo trì ngày 27/02/2020
- Kết Thúc : Trước bảo trì ngày 12/03/2020

 Điều Kiện

_Nhận nhiệm vụ tại NPC "Bát Quái Lão Nhân" tại Huyền Bột Phái

_Nhiệm vụ có thể làm nhiều lần trong ngày

 Hướng Dẫn Nhiệm Vụ :

Bước 1 : Đánh quái chênh lệch 10 cấp độ để thu thập vật phẩm "Phiến Đá Bị Phong Ấn"

Bước 2 : Đổi "Phiến Đá Bị Phong Ấn" tại "Bát Quái Lão Nhân" lấy "Tàng Kim Bảo Hạp"

Bước 3 : Dùng "Thiết Chùy" mua tại Đao Kiếm Tiếu hoặc "Chìa Khóa Vàng" mua tại DzoShop để mở "Tàng Kim Bảo Hạp" nhận vật phẩm quý hiếm

- Hình Ảnh Vật Phẩm :

 Phần Thưởng

Dùng Thiết Chùy để mở Tàng Kim Bảo Hạp

 

Dùng Chìa Khóa Vàng để mở Tàng Kim Bảo Hạp

 

Lưu ý :

- Đã câp nhật vật phẩm "Thiết Chùy" khi mua tại NPC "Đao Kiếm Tiếu"
- Khi rương hành trang không đủ ô chứa, không thể hoàn thành nhiệm vụ
Chìa Khóa Vàng có thể sử dụng 3 lần, sử dụng Chìa Khóa Vàng mở Bảo Hạp luôn luôn thành công
Dùng Thiết Chùy để mở Tàng Kim Bảo Hạp có thể làm Bảo Hạp bị nứt và không thể sử dụng được
- Kết thúc Sự Kiện, Yulgang Hiệp Khách sẽ xóa toàn bộ Thiết Chùy, Chìa Khóa Vàng và Tàng Kim Bảo Hạp

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.