[Uu dai] Nap lan dau (09.2020)
Dau truong Soi dong (09.2020)
[DzoShop] Cap nhat (17/09/2020)
[Qua tang] Combo Lich Thang 10, 11, 12
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (09/2020)
[Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (10/09/2020)
[Chuoi Su Kien] Thu Gian Cuoi He (09.2020)
Trang phuc hieu ung [Game thu Tinh anh] (08.2020)
[Thong bao] Sap nhap May chu (08.2020)
[Qua tang] Dac Biet (nua cuoi 2020)
(Qua Tang) Qua Tang Tri An Vip Quy 3 - 2020
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Siêu Khuyến Mãi - 02/2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Siêu Khuyến Mãi - 02/2020

24/02/2020

Thân Chào Các Hiệp Khách

Nay Hội Đồng Võ Lâm gửi đến chư vị đồng đạo sự kiện mới với nhiều phần quà hấp dẫn nhằm giúp chư vị có thể nhanh chóng tăng cấp cùng mọi người

 Siêu Khuyến Mãi 

 Thời Gian :

- Bắt Đầu : (16:10) ngày 24/02/2020
- Kết Thúc : (10:00) ngày 25/02/2020

 Nội Dung :

_Trong thời gian sự kiện chư vị Hiệp Khách nạp và tiêu mới @DzoCash phù hợp điều kiện sẽ nhận được quà tương ứng :

 Quà Mốc 1 : Nạp và tiêu tối thiểu 2000@DzoCash sẽ nhận được :

+ 3.000.000 điểm kỹ năng

 Quà Mốc 2 : Nạp và tiêu tối thiểu 5000@DzoCah sẽ nhận được :

+ 01  Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1 ngày) (event) 

+ 01 Chiêu Tài Chư (1/1)

+ 01 [Vip] Yêu Hóa Ma Võ Thần Cấp (1 ngày) (event)

 Quà Mốc 3 : Nạp và tiêu tối thiểu 13.000@DzoCah sẽ nhận được :

+ 01 Tử Hà Thần Đơn (1 ngày) (event)

 Quà Mốc 4 : Nạp và tiêu tối thiểu 30.000@DzoCah sẽ nhận được :

+ 03 Tử Hà Thần Đơn (1 ngày) (event)

+ 01 Chiêu Tài Chư (1/1)

 Mô Tả Vật Phẩm :

- Chiêu Tài Trư :
+ Tăng gấp đôi giá trị kinh nghiệm, tiền kỹ năng và tỷ lệ rơi vật phẩm

- Chí Tôn Hỏa Dương Đơn :
+ Tăng 15% c.kích, 15% p.ngự, 40% kinh nghiệm, 1000 máu và 10% c.lực v.công

- [Vip] Yêu Hoa Ma Võ Thần Cấp :
+ Tăng 80 c.kích, 80 p.ngự, 1000 máu, 
10% c.lực v.công, 20% kinh nghiệm, 10% hút hồn

 Lưu Ý :
_Sự kiện chỉ áp dụng @DzoCash không áp dụng @DzoBonus
_@DzoCash được cộng dồn trong thời gian sự kiện trên mỗi ID Con
_Mỗi ID Con (DZxxx/SNxxx) chỉ tham gia duy nhất cho 1 nhân vật 
_Nhân vật nhận quà là nhân vật tiêu @ đầu tiên trong thời gian sự kiện

_Mỗi ID con chỉ nhận tối đa 1 phần thưởng có giá trị cao nhất trong sự kiện
_@DzoCash sự kiện này độc lập với các sự kiện khác

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.