Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dac Biet (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Sieu Thi Thoi Trang] Dac Biet Mung Ngay Trai Dat (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Bonus Dac Biet Mung Ngay Trai Dat (2) (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Chien Phuc Thong Che Su (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuõi sụ kien] Mùng Gio To Hung Vuong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (04.2021)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Kiểm Tra] Điểm kinh nghiệm (Máy chủ Huyền Bột Trang, Thiên Thần Các)Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Kiểm Tra] Điểm kinh nghiệm (Máy chủ Huyền Bột Trang, Thiên Thần Các)

02/03/2020

Thân Chào Các Hiệp Khách

Nhằm kiểm tra kinh nghiệm toàn bộ máy chủ nên Yulgang Hiệp Khách xin gửi đến sự kiện kinh nghiệm cho 2 máy chủ là Huyền Bột Trang và Thiên Thần Các

 Sự Kiện Kinh Nghiệm Tổ Đội 

Máy Chủ

Huyền Bột Trang, Thiên Thần Các

Thời Gian

(14:00) ngày 02/03/2020 ~ (14:00) ngày 03/03/2020

Nội Dung

 Tăng 100% điểm kinh nghiệm khi luyện cấp theo tổ đội 

 

 Chúc Các Hiệp Khách Luyện Cấp Vui Vẻ 

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.