Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [Sự Kiện] Ưu Đãi Nạp Lần Đầu - 03/2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[Sự Kiện] Ưu Đãi Nạp Lần Đầu - 03/2020

06/03/2020

Thân Chào Các Hiệp Khách

Chào mừng tháng 3 đã tới nên Yulgang Hiệp Khách gửi đến các Hiệp Khách sự kiện mới vẻ và hấp dẫn trong tháng 3 này

 Ưu Đãi Nạp Lần Đầu 

 

 Thời Gian :

- Bắt Đầu : (15:00) ngày 06/03/2020
- Kết Thúc : (23:59) ngày 30/03/2020

 Đối Tượng Tham Gia :

- Toàn bộ máy chủ : Huyền Vũ Môn, Huyền Bột Trang, Thiên Thần Các

 Nội Dung

- Trong thời gian sự kiện các Hiệp Khách nạp lần đầu từ 200@DzoCash trở lên và tiêu bất kỳ sẽ nhận được quà

 Quà Tặng :

 01 Kim Long Chỉ Thêu (1 ngày) (event)

 Mô Tả Vật Phẩm : 

 Kim Long Chỉ Thêu (1 ngày) (event) : Tăng (+3 k.công, 40% EXP, 7% t.công, 12% c.lực v.công, 12% p.thủ, 600Hp, 400Mp)

 Lưu Ý

- Sự kiện này có thể dùng @DzoCash tham gia sự kiện khác
- @DzoCash nạp được tính trên ID Con (DZxxx/SNxxx) cho lần nạp đầu tiên trong thời gian sự kiện
- Nhân vật nhận quà là nhân vật tiêu cash đầu tiên trong thời gian sự kiện
- Mỗi ID chỉ nhận được một phần quà của sự kiện

 

Chúc các Hiệp Khách tham gia sự kiện vui vẻ


 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.