Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Sự Kiện

Sự Kiện

Trang chủ / Sự Kiện / [HOT] Đánh Tráo Vật Phẩm - 03/2020Trang chủ / Sự Kiện / ...

[HOT] Đánh Tráo Vật Phẩm - 03/2020

09/03/2020

Thân Chào Các Hiệp Khách

Để hỗ trợ cho các Hiệp Khách trong việc luyện cấp nhanh hơn, nên Yulgang Hiệp Khách quyết định gửi đến các Hiệp Khách sự kiện đánh tráo vật phẩm

Sự Kiện

 Đánh Tráo Vật Phẩm 

 Thời Gian :

- Bắt Đầu : (15:30) ngày 09/03/2020
- Kết Thúc : (23:59) ngày 09/03/2020

 Đối Tượng Tham Gia : 

- Toàn bộ máy chủ : Huyền Vũ Môn, Huyền Bột Trang, Thiên Thần Các

 Nội Dung :

- Trong thời gian sự kiện các Hiệp Khách vui lòng báo danh để tham gia đánh tráo vật phẩm

 Vật Phẩm Đánh Tráo :

 Đánh Tráo 1 : Đánh tráo 01 Tử Hà Thần Đan (1 ngày) = 01 Bùa thủy tinh vũ khí

 Đánh Tráo 2 : Đánh tráo 01 Hộ Tâm Đơn 150% (1 ngày) = 01 Rương thời phong (Nhẫn)

 Điều Kiện Đánh Tráo :

- Vật phẩm đánh tráo phải được mua bằng chính nhân vật tham gia đánh tráo trong thời gian sự kiện

- Mỗi nhân vật có thể đánh tráo 03 vật phẩm mỗi loại

- Mỗi máy chủ nhận đánh tráo tối đa 60 Tử Hà Thần Đan và 200 Hộ Tâm Đơn

- Vật phẩm dùng để đánh tráo sẽ giao dịch trực tiếp với GM để được thu hồi 

- Để tham gia đánh tráo, Chư vị báo danh theo mẫu :

+ ID con:
+ Tên nhân vật:
+ Server:
+ Đánh tráo gói 1:
+ Đánh tráo gói 2:

- Những nhân vật được đăng ký sớm sẽ được ưu tiên tham gia sự kiện.

 

           >>Báo Danh Tham Gia Đánh Tráo Tại Đây<<

 

 Lưu Ý

- Cash sử dụng cho sự kiện là độc lập với các sự kiện khác
- Mỗi ID con (DZxxx/SNxxx) tham gia cho 1 nhân vật duy nhất trong suốt thời gian sự kiện
- Nếu nhân vật đăng ký tham gia không phải là nhân vật mua vật phẩm trong thời gian sự kiện thì xem như chưa đăng ký tham gia sự kiện.

 

  Chúc các Hiệp Khách tham gia sự kiện vui vẻ  


 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.