Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Dánh Tráo Vat Pham Dac Biet (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Trang phuc Xu So Chua Vang (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Uu dai Nap 3 ngay (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tang 5% Cuong Hoa (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Dau truong soi dong 05.2021
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Gui Loi Chuc Nhan Qua Yeu Thuong (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tranh Top Fan (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Tiep Suc Mua He (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cung Thien Van Nhac (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Hoa Hong Do Cho Nguyet Cung Thuong Nga (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (05.2021)

Tân Thủ

Trang chủ / Tân Thủ / Trang bị Thuê cho Người MớiTrang chủ / Tân Thủ / ...

Trang bị Thuê cho Người Mới

24/03/2020

TRANG BỊ THUÊ CHO NGƯỜI MỚI

 

 

Người chơi có cấp Thăng chức 1-2-3 có thể nhận trang bị có thời hạn cấp 10, cấp 30, cấp 60 tương ứng với 3 cấp thăng chức.

1. Vũ khí thuê cho người mới:

- Nhận Vũ khí qua nhiệm vụ "Vũ khí thuê cho người mới" tại Đao Kiếm Tiếu (Huyền Bột Phái).

(Hàn Bảo Quân, Đàm Hoa Liên, Mai Liễu Chân, Tử Hào không tham gia nhiệm vụ này)

- Yêu cầu của nhiệm vụ:

 •  Thu thập  Động Vật Chi Bi x20.
 • Hoặc trả tiền theo Thăng chức tương ứng.

2. Áo thuê cho người mới:

- Nhận Y phục qua nhiệm vụ "Áo thuê cho người mới" tại Ngân Kiều Long Huyền Bột Phái.

- Yêu cầu của nhiệm vụ:

 • Thu thập  Bộ lông động vật x20.
 • Hoặc trả tiền theo Thăng chức tương ứng.

3. Giáp tay và giày cho người mới:

- Nhận Hộ thủ và Ủng qua nhiệm vụ "Giáp tay và giày cho người mới" tại Ngân Kiều Long Bột Phái.

- Yêu cầu của nhiệm vụ:

 • Thu thập  Thịt động vật x20
 • Hoặc trả tiền theo Thăng chức tương ứng.

  Ghi chú về Vật phẩm yêu cầu của nhiệm vụ

- Cả 3 vật phẩm nhiệm vụ trên đều có thể thu thập từ

 • Sói Xám cấp 12 ở Huyền Bột Phái.
 • Gấu Xích Huyết cấp 35 ở Tam Tà Quan/Liễu Chính Quan.
 • Thanh Đầu Xà cấp 61 ở Liễu Thiện Đề Đốc Phủ.
 • Huyết Cuồng Lang cấp 61 ở Thần Võ Môn.

- Trả tiền để hoàn thành nhanh nhiệm vụ

 • Thăng chức 1 trả 10,000 lượng.
 • Thăng chức 2 trả 300,000 lượng.
 • Thăng chức 3 trả 1,000,000 lượng.


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.