Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Tich Diem Doi Qua
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dong Lanh Dien] Them Ban Them Vui (13/09/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem Danh Fan Cung (10/09/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Dac Chung Quan Phuc (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Than thu Tho Ngoc (2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vui Trung Thu Cung Tho Ngoc (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2021)

Tân Thủ

Trang chủ / Tân Thủ / Một Số Thuật Ngữ Game Hay DùngTrang chủ / Tân Thủ / ...

Một Số Thuật Ngữ Game Hay Dùng

26/03/2020

1. THUỘC TÍNH TĂNG CƯỜNG VÀO TRANG BỊ

- CLVC: Chiến lực võ công, thuộc tính hợp thành ở Vũ khí tăng sát thương khi dùng kỹ năng.

- TC: Tăng sức tấn công, thuộc tính hợp thành ở Vũ khí.

- ĐK: Tăng đả kích., thuộc tính hợp thành ở Vũ khí.

- CX: Chính xác, thuộc tính hợp thành ở Vũ khí.

- KC: Khí công, thuộc tính hợp thành ở Vũ khí

- PT: Tăng phòng thủ, thuộc tính hợp thành ở trang bị phòng thủ

- ULPT: Uy lực phòng thủ, thuộc tính hợp thành ở trang bị phòng thủ tăng phòng thủ đối với sát thương kỹ năng

- NHT: Nhiệt Huyết Thạch, loại đá hợp thành cho áo choàng.

2. CHUYỂN CHỨC

- TC1-5: Thăng chức 1-5

- TT1-5: Thăng thiên 1-5

3. KHU VỰC

- TLC: Thế lực chiến

- HBP: Huyền Bột Phái.

- LCQ: Liễu Chính Quan

- TTQ: Tam Tà Quan.

- PMĐ: Phục Ma Động

- HQĐ: Huyết Quỷ Động

- CTĐ: Chí Tôn Động

- NMH: Nam Minh Hiệu

- TVM: Thần Võ Môn

- LTP: Liễu Thiện Đề Đốc Phủ

- QTTN: Quán Trọ Tụng Nguyệt

- BVQ: Quán Trọ Bạch Võ

- KLT: Khu Luyện Tập

- BH: Bắc Hải Băng Cung

- NL: Nam Lâm

- HHC: Hổ Hạp Cốc

- XTG: Xích Thiên Giới

4. VẬT PHẨM

- VK1-3: Bùa thủy tinh hỗ trợ cường hóa cho vũ khí, khi tăng cường thành công tăng ngẫu nhiên 1-3.

- PN1-3/TB1-3: Bùa thủy tinh hỗ trợ cường hóa cho trang bị phòng thủ, khi tăng cường thành công tăng ngẫu nhiên 1-3.

- VH: Võ huân/Võ Hoàng

- THĐ: Tử Hà Thần Đan, vật phẩm hỗ trợ tăng cường chỉ số.

- CTHDD: Chí tôn hỏa dương đơn, vật phẩm hỗ trợ tăng cường chỉ số.

- Kẹo PK/LC: Yêu hóa ma Võ Kẹo PK/Luyện cấp.

- Lá cây: Thâm lam thần thảo hoặc Bích lục thần thảo

- NXT: Nhẫn xuất trần, tác dụng khi chết không mất kinh nghiệm.

- AB1-2-3-4: Bông tai tăng khí công.

- AC: Áo choàng.

- CTP: Chí tôn nhiệt huyết phù, vật phẫm hỗ trợ tăng kinh nghiệm và nhiều chỉ số khác, hỗ trợ vào kênh VIP.

- VK: Vũ khí, trong đó VK 600k (TC1), VK 5m (TC2), VK 17m (TC3), VK 71m (TC4) v.v.. là các loại vũ khí mạnh nhất trong mức chuyển chức đó.

- VHĐ: Võ Hoàng Đơn, tăng giới hạn nhận võ huân mỗi ngày

- Soul: Hạ cấp Tập Hồn thạch, tăng cường cho Vũ khí và Y phục

- Pill: vật phẩm tăng cường chỉ số nói chung.

5. KHÁC

- DD: Buff hỗ trợ của đại phu.

- Love: Buff hỗ trợ của kết hôn.

- AB: Buff hỗ trợ từ các lớp nhân vật như thích khách/cung thủ.


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.