Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu Dai] Nap Lan Dau (2) (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Yen Phi Gia] Qua Tang Dac Biet (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Thoi Trang Hoa Anh Dao (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Nha Gia Kim Hiep Khach (3) (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Bua Chu Cho Linh Hon Ac Ma (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Thu Gian Mua He (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri an Hiep Khach (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Hop Qua Danh Du - 24/06/2021
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh nghiem] danh rieng may chu moi (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thach thuc cung The Luc chien (2) (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (17/06/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (06.2021)

Tân Thủ

Trang chủ / Tân Thủ / Một Số Thuật Ngữ Game Hay DùngTrang chủ / Tân Thủ / ...

Một Số Thuật Ngữ Game Hay Dùng

26/03/2020

1. THUỘC TÍNH TĂNG CƯỜNG VÀO TRANG BỊ

- CLVC: Chiến lực võ công, thuộc tính hợp thành ở Vũ khí tăng sát thương khi dùng kỹ năng.

- TC: Tăng sức tấn công, thuộc tính hợp thành ở Vũ khí.

- ĐK: Tăng đả kích., thuộc tính hợp thành ở Vũ khí.

- CX: Chính xác, thuộc tính hợp thành ở Vũ khí.

- KC: Khí công, thuộc tính hợp thành ở Vũ khí

- PT: Tăng phòng thủ, thuộc tính hợp thành ở trang bị phòng thủ

- ULPT: Uy lực phòng thủ, thuộc tính hợp thành ở trang bị phòng thủ tăng phòng thủ đối với sát thương kỹ năng

- NHT: Nhiệt Huyết Thạch, loại đá hợp thành cho áo choàng.

2. CHUYỂN CHỨC

- TC1-5: Thăng chức 1-5

- TT1-5: Thăng thiên 1-5

3. KHU VỰC

- TLC: Thế lực chiến

- HBP: Huyền Bột Phái.

- LCQ: Liễu Chính Quan

- TTQ: Tam Tà Quan.

- PMĐ: Phục Ma Động

- HQĐ: Huyết Quỷ Động

- CTĐ: Chí Tôn Động

- NMH: Nam Minh Hiệu

- TVM: Thần Võ Môn

- LTP: Liễu Thiện Đề Đốc Phủ

- QTTN: Quán Trọ Tụng Nguyệt

- BVQ: Quán Trọ Bạch Võ

- KLT: Khu Luyện Tập

- BH: Bắc Hải Băng Cung

- NL: Nam Lâm

- HHC: Hổ Hạp Cốc

- XTG: Xích Thiên Giới

4. VẬT PHẨM

- VK1-3: Bùa thủy tinh hỗ trợ cường hóa cho vũ khí, khi tăng cường thành công tăng ngẫu nhiên 1-3.

- PN1-3/TB1-3: Bùa thủy tinh hỗ trợ cường hóa cho trang bị phòng thủ, khi tăng cường thành công tăng ngẫu nhiên 1-3.

- VH: Võ huân/Võ Hoàng

- THĐ: Tử Hà Thần Đan, vật phẩm hỗ trợ tăng cường chỉ số.

- CTHDD: Chí tôn hỏa dương đơn, vật phẩm hỗ trợ tăng cường chỉ số.

- Kẹo PK/LC: Yêu hóa ma Võ Kẹo PK/Luyện cấp.

- Lá cây: Thâm lam thần thảo hoặc Bích lục thần thảo

- NXT: Nhẫn xuất trần, tác dụng khi chết không mất kinh nghiệm.

- AB1-2-3-4: Bông tai tăng khí công.

- AC: Áo choàng.

- CTP: Chí tôn nhiệt huyết phù, vật phẫm hỗ trợ tăng kinh nghiệm và nhiều chỉ số khác, hỗ trợ vào kênh VIP.

- VK: Vũ khí, trong đó VK 600k (TC1), VK 5m (TC2), VK 17m (TC3), VK 71m (TC4) v.v.. là các loại vũ khí mạnh nhất trong mức chuyển chức đó.

- VHĐ: Võ Hoàng Đơn, tăng giới hạn nhận võ huân mỗi ngày

- Soul: Hạ cấp Tập Hồn thạch, tăng cường cho Vũ khí và Y phục

- Pill: vật phẩm tăng cường chỉ số nói chung.

5. KHÁC

- DD: Buff hỗ trợ của đại phu.

- Love: Buff hỗ trợ của kết hôn.

- AB: Buff hỗ trợ từ các lớp nhân vật như thích khách/cung thủ.


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.