Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Tân Thủ

Trang chủ / Tân Thủ / Nhiệm vụ Mai Liễu ChânTrang chủ / Tân Thủ / ...

Nhiệm vụ Mai Liễu Chân

26/09/2018

Cấp 1:

1. Tuyệt kỹ

- Nhận nhiệm vụ (NV): Kim Hương Ngọc

- Trả NV: Môn Chủ Huyền Bột

- Phần thưởng:

• Ủng Thanh Y: 1 cái

• Hồi Thành Phù (Huyền Bột): 5 cái

• Exp: 90 điểm

 

Cấp 2:

1. Chính và Tà

- Nhận NV: Môn Chủ Huyền Bột

- Hướng dẫn: trò chuyện lần lượt với 2 NPC đại diện cho [Chính phái] Hoa Hữu Khuyết và [Tà phái] Ôn Hiểu Dư

- Trả NV: Ôn Hiểu Dư

- Phần thưởng:

• Giáp Tay Da Thú: 1 cái

• Exp: 266 điểm

 

Cấp 4:

1. Bước chân ra giang hồ

- Nhận NV: Kim Hương Ngọc

- Hướng dẫn: ra ngoại thành giết Cóc Quỷ để thu thập 5 Chân Cóc Quỷ mang về cho Kim Hương Ngọc để nhận thưởng.

- Trả NV: Kim Hương Ngọc

- Phần thưởng:

• Hạ cấp Tạp Hồn Châu: 1 cái

2. Triệu hồi linh khí

- Nhận NV: Kim Hương Ngọc

- Hướng dẫn: đặt Hạ cấp Tạp Hồn Châu vào ô thứ nhất của túi đồ. Sau đó, ra ngoại thành giết quái đồng cấp hoặc chênh lệch không quá 10 cấp độ để thu thập 50 điểm kết tinh. Đủ điểm kết tinh Hạ cấp Tạp Hồn Châu sẽ biến thành Hồn Kết Tinh (hạ cấp)

- Trả NV: Kim Hương Ngọc

- Phần thưởng:

• Địa Ngưng Thần Châu (100k): 1 cái

• Exp: 400 điểm

 

Cấp 5:

1. Hoàn thành mục tiêu [Cấp 5]

- Nhận thưởng: Môn Chủ Huyền Bột

- Hướng dẫn: người chơi vừa đạt cấp 5 đến Môn Chủ Huyền Bột để nhận thưởng (vượt cấp độ yêu cầu sẽ không thể trả nhiệm vụ và nhận phần thưởng).

- Phần thưởng:

• Đê Giai Cửu Chuyển Đơn: 1 cái

 

Cấp 7:

1. Hồ Ly

- Nhận NV: Kim Hương Ngọc

- Hướng dẫn: ra ngoại thành giết Hồ Ly để thu thập 5 Da Hồ Ly về nhận thưởng.

- Trả NV: Kim Hương Ngọc

- Phần thưởng:

• Dây Chuyền Linh Thú: 1 cái

• Kỹ năng: 200 điểm

• Exp: 500 điểm

 

Cấp 10:

1. Nhiệm vụ thăng chức lần 1

- Yêu cầu: bấm vào Thông tin nhân vật (ctrl+s), chọn mục Khí công và nâng hết điểm kỹ năng để có thể nhận nhiệm vụ.

- Nhận NV: Môn Chủ Huyền Bột

- Hướng dẫn: ra ngoại thành đánh Ma Đầu Sơn Tặc ở Huyền Phong Trại mang về 5 Cự Phủ Sơn Tặc để nhận thưởng.

- Trả NV: Môn Chủ Huyền Bột

- Phần thưởng:

• Tiền: 10000 lượng

• Thăng chức 1

2. [MLC Chuyển chức 1] Chiến đấu cùng dị mẫu huynh đệ

- Yêu cầu:

• B1: Vào Thông tin nhân vật chọn thẻ Võ công, sau đó chọn mục Hỗ trợ và đem Quý nhân để vào ô phím tắt F9.

• B2: Chọn thẻ Khí công trong Thông tin nhân vật và nâng hết điểm.

• B3: Bấm F9 và chờ vài giây để đến khu vực nhận nhiệm vụ.

• B4: Nhớ mang theo vật phẩm hồi HP

- Nhận NV: Kiếm Hoàng

- Hướng dẫn:

• B1: Sau khi nhận nhiệm vụ bấm F9 để rời khỏi khu vực nhận nhiệm vụ.

• B2: Đến cổng thời gian chọn Mai Liễu Chân di chuyển đến khu vực nhiệm vụ thăng chức.

• B3: Chọn Giao tranh với các dị phúc huynh đệ

• B4: Chọn Đồng ý

• B5: Tiêu diệt 3 Dị mẫu huynh đệ để mang về Biểu trưng chiến thắng

- Trả NV: Kiếm Hoàng

- Phần thưởng: Mai Liễu Chân chuyển chức 1

3. Vũ khí thuê cho người mới (MLC không làm nhiệm vụ này)

4. Huyền Vũ Phá Thiên Cung

- Nhận NV: Đao Kiếm Tiếu

- Hướng dẫn: Đem Huyền Vũ Phá Thiên Cung cường hóa lên + 1 (cường hóa tại Đao Kiếm Tiếu)

- Trả NV: Đao Kiếm Tiếu

5. Áo thuê cho người mới

- Nhận NV: Ngân Kiều Long

- Hướng dẫn: dùng 10000 lượng hoặc 20 Thịt Động Vật (thu thập được từ diệt Sói Xám) để thuê trang phục từ Ngân Kiều Long.

- Trả NV: Ngân Kiều Long

- Phần thưởng:

• Trang phục thuê (10 ngày): 1 cái

6. Giáp tay và giày thuê cho người mới

- Nhận NV: Ngân Kiều Long

- Hướng dẫn: dùng 10000 lượng hoặc 20 Thịt Động Vật (thu thập được từ diệt Sói Xám) để thuê giáp tay và giày từ Ngân Kiều Long.

- Trả NV: Ngân Kiều Long

- Phần thưởng:

• Giáp tay thuê (10 ngày): 2 cái

• Giày thuê (10 ngày): 2 cái

7. Tấm lòng của tân đệ tử

- Nhận NV: Môn Chủ Huyền Bột

- Hướng dẫn: ra ngoại thành đánh Sói Xám để thu thập 10 Lãng Bì về nhận thưởng.

- Trả NV: Môn Chủ Huyền Bột

- Phần thưởng:

• Phúc Vận Phù (5%): 1 cái

• Kỹ năng: 300 điểm

• Exp: 450 điểm

8. Hoàn thành mục tiêu [Cấp 10]

- Nhận thưởng: Môn Chủ Huyền Bột

- Hướng dẫn: người chơi vừa đạt cấp 10 đến Môn Chủ Huyền Bột để nhận thưởng (vượt cấp độ yêu cầu sẽ không thể trả nhiệm vụ và nhận phần thưởng).

- Phần thưởng:

• Thái Cực Đơn (lễ vật): 1 cái

9. Auto đơn dược

- Nhận NV: Bát Quái lão Nhân

- Hướng dẫn: đặt Hồn Kết Tinh (hạ cấp) vào ô thứ nhất của túi để trả nhiệm vụ và nhận Niêm phong auto đơn dược (7 ngày).

- Trả NV: Bát Quái Lão Nhân

- Phần thưởng:

• Niêm Phong Auto Đơn Dược (7 ngày): 1 cái

 

Cấp 11:

1. Bảo vệ nông trại

- Nhận NV: Kim Hương Ngọc

- Hướng dẫn: ra ngoại thành đánh Heo Rừng mang về 5 Miếng Thịt Heo Rừng để nhận thưởng.

- Trả NV: Kim Hương Ngọc

- Phần thưởng:

• Nhẫn Bạc: 1 cái

• Kỹ năng: 300 điểm

• Exp: 600 điểm

 

Cấp 12:

1. Hướng dẫn hợp thành

- Nhận NV: Môn Chủ Huyền Bột

- Hướng dẫn 1: đến trò chuyện cùng Đao Kiếm Tiếu sau khi nhận nhiệm vụ.

- Trả NV: Môn Chủ Huyền Bột

- Phần thưởng:

• Kim Cương Thạch: 4 cái

2.  Hợp thành trang bị (MLC không làm nhiệm vụ này)

 

Cấp 13:

1. Hoàn thành mục tiêu [Cấp 13]

- Nhận thưởng: Đao Kiếm Tiếu

- Hướng dẫn: người chơi đạt cấp 13 đến Đao Kiếm Tiếu để nhận thưởng (vượt 2 cấp độ yêu cầu sẽ không thể trả nhiệm vụ và nhận phần thưởng).

- Phần thưởng:

• Bá Vương Đơn (lễ vật): 1 cái

2. Giáp trong

- Nhận NV: Ngân Kiều Long

- Hướng dẫn: ra ngoại thành đánh Sói Xám và mang về 10 Da Sói Xám để nhận thưởng.

- Trả NV: Ngân Kiều Long

- Phần thưởng:

• Giáp da thú: 1 cái

• Exp: 950 điểm

 

Cấp 14:

1. Hộp thuốc của Bình Thập Chỉ

- Nhận NV: Bình Thập Chỉ

- Hướng dẫn: ra ngoại thành đánh Địa Linh Sơn Tặc mang về 10 Hộp Đơn Dược để nhận thưởng.

- Trả NV: Bình Thập Chỉ

- Phần thưởng:

• Kim Thương Dược (trung): 50 cái

• Exp: 1200 điểm

 

Cấp 15:

1. Nhanh như Gió, nhẹ như Mây

- Nhận NV: Môn Chủ Huyền Bột

- Trả NV: Môn Chủ Huyền Bột

- Phần thưởng:

• Exp: 1500 điểm

• Rèn luyện: 450 điểm

 2. Đánh bại Sơn Tặc

- Nhận NV: Môn Chủ Huyền Bột

- Hướng dẫn: ra ngoại thành đánh Địa Linh Sơn Tặc mang về Hịch Cốt để nhận thưởng.

- Trả NV: Môn Chủ Huyền Bột

- Phần thưởng:

• Khuyên bạc: 1 cái

• Exp: 1500 điểm

3. Hoàn thành mục tiêu [Cấp 15]

- Nhận thưởng: Đao Kiếm Tiếu

- Hướng dẫn: người chơi đạt cấp 15 đến Đao Kiếm Tiếu để nhận thưởng (vượt 2 cấp độ yêu cầu sẽ không thể trả nhiệm vụ và nhận phần thưởng).

- Phần thưởng:

• Bồi nguyên đơn (cực phẩm): 1 cái

• Buff Exp x1.2 (2 giờ): 1 cái

4. Thăng chức thần thú lần 1

- Yêu cầu: thần thú cấp 15 đang được “Gọi” ra ngoài

- Nhận NV: Tiểu Hương

- Hướng dẫn:

• B1: đến Kim Hương Ngọc nhận gạo mang về cho Tiểu Hương

• B2: trò chuyện cùng Tiểu Hương

• B3: ra ngoại thành đánh Gấu mang về 5 Thịt Gấu

• B4: trò chuyện cùng Tiểu Hương

• B5: ra ngoại thành đánh Tam Vĩ Hồ mang về 5 Thịt Tam Vĩ Hồ

• B6: trò chuyện cùng Tiểu Hương

• B7: trò chuyện cùng Kim Hương Ngọc

• B8: trò chuyện cùng Tiểu Hương & trả NV

- Trả NV: Tiểu Hương

- Phần thưởng:

• Thanh danh thần thú: Thăng chức thần thú 1

 

Cấp 16:

1. Tấm da Tam Vĩ Hồ

- Nhận NV: Kim Hương Ngọc

- Hướng dẫn: ra ngoại thành đánh Tam Vĩ Hồ mang về 5 Tấm da Tam Vĩ Hồ để nhận thưởng.

- Trả NV: Kim Hương Ngọc

- Phần thưởng:

• Phúc vận phù (5%): 1 cái

• Kỹ năng: 500 điểm

• Exp: 2500 điểm

 

Cấp 17:

1. Sức mạnh cường hóa

- Nhận NV: Môn Chủ Huyền Bột

- Hướng dẫn: sau khi nhận nhiệm vụ thì đến trò chuyện cùng Đao Kiếm Tiếu

- Trả NV: Bình Thập Chỉ

- Phần thưởng:

• Cường hóa thạch: 5 cái

2. Cường hóa vũ khí cho mình (Mai Liễu Chân không làm nhiệm vụ này)

 

Cấp 18:

1. Hoàn thành mục tiêu [Cấp 18]

- Nhận thưởng: Đao Kiếm Tiếu

- Phần thưởng:

• Lễ Vật Yêu Hóa Ma Võ (Thanh) (nhỏ) (2 giờ): 1 cái

2. Thuộc tính

- Nhận NV: Kim Hương Ngọc

- Hướng dẫn:

• B1: ra ngoại thành đánh Gấu mang về 10 Tay Gấu

• B2: trò chuyện với Kim Hương Ngọc

• B3: trò chuyện với Bình Thập Chỉ

• B4: trả NV cho Kim Hương Ngọc

- Trả NV: Kim Hương Ngọc

- Phần thưởng:

• Đá thuộc tính: 1 cái

3. Giải Mã Mật Thư

- Nhận NV: Môn Chủ Huyền Bột

- Hướng dẫn:

• B1: đem thư đến cho Ngân Kiều Long

• B2: đem kẹp tóc đến Ba Đức Lợi (ở Lăng Tiêu Điện)

• B3: trả NV cho Môn Chủ Huyền Bột

- Trả NV: Môn Chủ Huyền Bột

- Phần thưởng:

• Hồi Thành Phù (Huyền Bột): 5 cái

• Exp: 3200 điểm

 

Cấp 19:

1. Da Huyết Lang

- Nhận NV: Vi Đại Bảo

- Hướng dẫn: ra ngoại thành đánh Huyết Lang mang về 10 Da Huyết Lang để nhận thưởng

- Trả NV: Vi Đại Bảo

- Phần thưởng:

• Phúc vận phù (5%): 2 cái

• Exp: 4200 điểm

 

Cấp 20:

1. Hoàn thành mục tiêu [Cấp 20]

- Nhận thưởng: Đao Kiếm Tiếu

- Phần thưởng:

• Lễ Vật Yêu Hóa Ma Võ (hoa) (nhỏ) (2 giờ): 1 cái

 

Cấp 21:

1. Hợp thành thuộc tính (Mai Liễu Chân không làm nhiệm vụ này)

 

Cấp 22:

1. Yêu cầu của Đao Kiếm Tiếu

- Nhận NV: Đao Kiếm Tiếu

- Hướng dẫn: ra ngoại thành đánh Gấu Hoa mang về 10 Túi Mật để nhận thưởng

- Trả NV: Bình Thập Chỉ

- Phần thưởng:

• Khuyên Bạch Ngọc: 1 cái

• Exp: 7800 điểm

 

Cấp 23:

1. Giáp Thiết Tỏa

- Nhận NV: Ngân Kiều Long

- Hướng dẫn: ra ngoại thành đánh Gấu Hoa mang về 10 Da Gấu Hoa để nhận thưởng

- Trả NV: Ngân Kiều Long

- Phần thưởng:

• Giáp Thiết Toa: 1 cái

• Exp: 9500 điểm

 

Cấp 25:

1. Tuyệt Mệnh Kỹ

- Nhận NV: Môn Chủ Huyền Bột

- Hướng dẫn: ra ngoại thành đánh quái ở Ác Tặc Trại mang về 5 Rìu để nhận thưởng.

- Yêu cầu: khi ống máu của quái nhấp nháy thì sử dụng tuyệt mệnh kỹ cấp 25 để kết thúc sẽ xuất hiện vật phẩm nhiệm vụ.

- Trả NV: Môn Chủ Huyền Bột

- Phần thưởng:

• Exp: 13500 điểm

• Kỹ năng: 5000 điểm

2. Hoàn thành mục tiêu [Cấp 25]

- Nhận thưởng: Bình Thập Chỉ

- Phần thưởng:

• Bá Vương Đơn (lễ vật): 1 cái

• Thái Cực Đơn (lễ vật): 1 cái

• Buff Exp x1,2 (2 giờ): 1 cái

 

Cấp 26:

1. Hoàn thành mục tiêu [Cấp 26]

- Nhận thưởng: Bình Thập Chỉ

- Phần thưởng:

• Đê Giai Cửu Chuyển Đơn: 1 cái

2. Mật Mã Sơn Tặc

- Nhận NV: Môn Chủ Huyền Bột

- Hướng dẫn: ra ngoại thành đánh Trại ác Tặc mang về 10 Mật Mã Sơn Tặc để nhận thưởng

- Trả NV: Môn Chủ Huyền Bột

- Phần thưởng:

• Hàn Ngọc Thạch: 4 cái

• Exp: 16500 điểm

 

Cấp 27:

1. Cướp biển xuất hiện

- Nhận NV: Kim Hương Ngọc

- Hướng dẫn: ra ngoại thành đánh Cướp Biển Tà Linh mang về 5 Vật Phẩm Bị Mất & Đơn Hàng Của Cướp Biển để nhận thưởng

- Trả NV: Môn Chủ Huyền Bột

- Phần thưởng:

• Kim Cương Thạch: 4 cái

• Exp: 19500 điểm

 

Cấp 28:

1. Hoàn thành mục tiêu [Cấp 28]

- Nhận thưởng: Ngân Kiều Long

- Phần thưởng:

• Bồi nguyên đơn (cực phẩm) (1 giờ): 1 cái

 

 Cấp 29:

1. Quyết định thời gian

- Nhận NV: Kim Hương Ngọc

- Hướng dẫn: đem thư của Kim Hương Ngọc đến cho Môn Chủ Huyền Bột

- Trả NV: Môn Chủ Huyền Bột

- Phần thưởng:

• Cường hóa thạch: 5 cái

• Exp: 28000 điểm

 

Cấp 30:

1. Hoàn thành mục tiêu [Cấp 30]

- Nhận thưởng: Ngân Kiều Long

- Phần thưởng:

• Lễ Vật Yêu Hóa Ma Võ (hải sản) (nhỏ) (2 giờ): 1 cái

• Buff Exp x1,5 (2 giờ): 1 cái

2. Đánh đuổi cướp biển

- Nhận NV: Hoa Hữu Khuyết

- Hướng dẫn: ra ngoại thành đánh Cướp Biển Tà Linh mang về 15 Thông Báo Của Cướp Biển để nhận thưởng.

- Trả NV: Hoa Hữu Khuyết

- Phần thưởng:

• Hàn Ngọc Thạch: 2 cái

• Exp: 34000

 

Nhiệm vụ phụ tuyến

Cấp 1:

1. Cực giới phù chú (nhiệm vụ thăng thiên)

- Nhận NV: Bát Quái Lão Nhân

- Hướng dẫn: đem cỏ 4 lá (bán theo đợt trong dzoshop) đưa cho Bát Quái Lão Nhân để nhận thưởng.

- Trả NV: Bát Quái Lão Nhân

- Phần thưởng:

• Cực giới phù chú: 5 cái

2. Chế tạo Tình Nhân Giới Chỉ (nhiệm vụ cặp đôi)

- Nhận NV: Đao Kiếm Tiếu

- Hướng dẫn: đem nhẫn đưa cho Đao Kiếm Tiếu để chế tạo tình nhân giới chỉ.

- Phần thưởng:

• Tình Nhân Giới Chỉ: 1 cặp

3. Thời Trang Thần Thánh

- Nhận NV: Ngân Kiều Long

- Hướng dẫn: Mang thời trang [Chân] và 50 triệu đến Ngân Kiều Long để nhận thời trang [Thần]

- Trả NV: Ngân Kiều Long

- Phần thưởng:

• Thời trang [Thần]: 1 cái


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.