Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu Dai Cuoi Tuan (Dac Biet) (4) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Tân Thủ

Trang chủ / Tân Thủ / Hướng dẫn giao dịchTrang chủ / Tân Thủ / ...

Hướng dẫn giao dịch

31/05/2019

THAO TÁC GIAO DỊCH

 Khi tiến hành giao dịch (chức năng Giao dịch trong Cửa sổ hành động - phím tắt Ctrl T),


Người tham gia phải tuân thủ quy tắc nhất định để giao dịch có thể hoàn thành:

- Song song với việc giao dịch cho (nhận) vật phẩm vẫn thao tác như bình thường, trò chơi ràng buộc kiểm tra tiền bằng cách xác nhận để hoàn tất giao dịch.

- Sau khi hoàn tất chuyển vật phẩm / số tiền muốn giao dịch, các Hiệp Khách cần phải xác nhận giao dịch và xác thực giao dịch :

  A. Xác nhận giao dịch : xác nhận vật phẩm được chuyển (nhận) trong giao dịch là chính xác
      ►Trong xác nhận gd : vật phẩm có thể được chuyển (nhận) song song từ cả 2 bên giao dịch

  B. Xác thực giao dịch : xác thực số tiền được chuyển (nhận) trong giao dịch là chính xác
      ►Trong xác thực gd : chỉ có 1 bên chuyển tiền và 1 bên nhận tiền


__HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN & XÁC THỰC GIAO DỊCH__

  C. Bên chuyển tiền : là người cho đi tiền, do đó được xem là không có nhu cầu nhận tiền
  Bên chuyển tiền cần tuân thủ 2 quy tắc :

     c1. Trong thực hiện giao dịch, có thao tác chuyển tiền từ hành trang của mình sang
     cửa sổ giao dịch với đối phương. 

     c2. Xác thực giao dịch bằng cách gõ giá trị 0 vào ô Số tiền phải chi trả trong Cửa sổ 
     xác thực giao dịch theo hướng dẫn : nếu không nhận tiền, hãy nhập số 0
     (đại biểu cho 0 lượng sẽ nhận được)

  D. Bên nhận tiền : là người nhận tiền từ người khác nên phải yêu cầu đúng số tiền cần nhận
  Bên nhận tiền cần tuân thủ 2 quy tắc :

     d1. Trong thực hiện giao dịch, không có thao tác chuyển tiền từ hành trang của mình
     sang cửa sổ giao dịch với đối phương.

     d2. Xác thực giao dịch bằng cách gõ giá trị số (vào ô Số tiền phải chi trả) bằng với
     giá trị số tiền được chuyển từ hành trang đối phương vào cửa sổ giao dịch theo
     hướng dẫn : nhập số tiền phải chi trả ... nếu không nhận tiền ...
     (đại biểu cho đây người nhận tiền và phải yêu cầu nhận đúng số tiền mà người
     chuyển tiền đăng ký khi giao dịch)


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.