Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (23/05/2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang] Kinh Nghiem - Thang 05 (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dau Truong Soi Dong (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (05.2024)

Thần Thú

Thần Thú

Trang chủ / Thần Thú / (Thần Thú) Thỏ NgọcTrang chủ / Thần Thú / ...

(Thần Thú) Thỏ Ngọc

08/09/2022

THẦN THÚ THỎ NGỌC


 

Thỏ Mặt trăng đang xay bánh gạo, lén hạ phàm chơi Tết Trung thu.

 Hiệu ứng:

►  Thần Thú Thỏ Ngọc (Sự Kiện)

 • Áp dụng tất cả cấp thăng chức: tăng +20 công kích (quái) ,+20 phòng ngự (quái).
  (Không áp dụng đối kháng nhân vật).

 

►   Thần Thú Thỏ Ngọc 

 • Thăng Thiên 3 trở xuống: tăng +150% kinh nghiệm, +100 công kích (quái), +100 phòng ngự (quái).
 • Thăng Thiên 4tăng +100% kinh nghiệm, +100 công kích (quái), +100 phòng ngự (quái).
 • Thăng Thiên 5: tăng +50% kinh nghiệm, +100 công kích (quái), +100 phòng ngự (quái).

 

►  Thần Thú Thỏ Ngọc (Đặc Biệt) (Sự Kiện)

 • Áp dụng tất cả cấp thăng chức: tăng +30 kinh nghiệm, +50 công kích (quái) ,+50 phòng ngự (quái).
  (Không áp dụng đối kháng nhân vật).

 

►   Thần Thú Thỏ Ngọc (Đặc Biệt) 

 • Thăng Thiên 3 trở xuống: tăng +300% kinh nghiệm, +200 công kích (quái), +200 phòng ngự (quái).
 • Thăng Thiên 4tăng +200% kinh nghiệm, +200 công kích (quái), +200 phòng ngự (quái).
 • Thăng Thiên 5: tăng +100% kinh nghiệm, +200 công kích (quái), +200 phòng ngự (quái).

 

Lưu ý: 

- Thần thú không thể tăng cường, tiến hóa, phong ấn.
- Chỉ bảo lưu Thần thú trong Tủ giữ ấm.
- Cần mang Thần thú tại ô Thần thú trên người nhân vật để nhận được hiệu quả.

 

Nếu các Hiệp Khách có thắc mắc vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc Cổng Hỗ Trợ để được giải đáp nhanh nhất.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.