Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Thanh Long] (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [May Chu Moi] Thien Ma Cung - (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] Vua Cuong Hoa
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] 7 Ngay Tang Toc
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Chien Than Bao Ruong (06.2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (06/2023)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] Thang Cap Tu Luyen (01/06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thien Ma Cung] Anh Tai Hoi Tu (01/06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Fanpage] Cau Chuc May Man (01/06)

Thần Y

Thần Y

Trang chủ / Thần Y / Y Phục của Thần YTrang chủ / Thần Y / ...

Y Phục của Thần Y

29/09/2021

Y PHỤC DÀNH CHO THẦN Y

Thần nữ chỉ truyền thừa cho nữ tử nên các đời Thần Y đều là nữ giới. Vì vậy y phục của Thần Y đặc biệt dành riêng cho nữ sẽ vô cùng đẹp mắt và tinh xảo.
Tương tự vũ khí, y phục của Thần Y không phân biệt thế lực Chính - Tà, càng lên cao lực phòng ngự càng tăng.

 


Yulgang Hiệp Khách