Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Yen Phi Gia] Vong Quay May Man (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Yen Phi Gia] (VIP Code) Tan Thu (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang] VIP Bonus (2) (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Chien Phuc Thong Che Su (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Danh rieng Yen Phi Gia] Vung Dat Vang
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuõi sụ kien] Mùng Gio To Hung Vuong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Combo Lich Quy 2
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (04.2021)

Tổng Kết Sự Kiện

Tổng Kết Sự Kiện

Trang chủ / Tổng Kết Sự Kiện / [Thông Tin Sự Kiện] Cá Tháng Tư (04.2021)Trang chủ / Tổng Kết Sự Kiện / ...

[Thông Tin Sự Kiện] Cá Tháng Tư (04.2021)

07/04/2021

Thông Tin Sự Kiện CÁ THÁNG 4

 Thời gian sự kiện : (18:30) ~ (23:30) cùng ngày 01/04/2021

Thông tin sự kiện Cá Tháng Tư

Kết quả sự kiện Cá Tháng Tư

 Thời gian thắc mắc : 

  • Thời gian kết thúc thắc mắc kết quả : (10:00) ngày 08/04/2021
  • Thời gian kết thúc thắc mắc quay số : (10:00) ngày 11/04/2021
  • Thời gian kết thúc thắc mắc trao thưởng : (10:00) ngày 16/04/2021

Sau khi kết thúc thời gian giải đáp thắc mắc Yulgang Hiệp Khách sẽ ngừng hỗ trợ và tiến hành quay số và trao thưởng.

Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.