Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Yen Phi Gia] Vong Quay May Man (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Yen Phi Gia] (VIP Code) Tan Thu (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang] VIP Bonus (2) (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Chien Phuc Thong Che Su (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Danh rieng Yen Phi Gia] Vung Dat Vang
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuõi sụ kien] Mùng Gio To Hung Vuong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Combo Lich Quy 2
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (04.2021)

Tổng Kết Sự Kiện

Tổng Kết Sự Kiện

Trang chủ / Tổng Kết Sự Kiện / [Thông Tin Sự Kiện] Thời Trang 0 Đồng (04.2021)Trang chủ / Tổng Kết Sự Kiện / ...

[Thông Tin Sự Kiện] Thời Trang 0 Đồng (04.2021)

08/04/2021

Thông Tin Sự Kiện Thời Trang 0 Đồng

 Thời gian sự kiện : (15:00) ngày 07/04/2021 ~ (23:59) ngày 07/04/2021

Thông tin sự kiện Thời Trang 0 Đồng

Kết quả sự kiện Thời Trang 0 Đồng

 Thời gian thắc mắc : 

  • Thời gian kết thúc thắc mắc kết quả : (10:00) ngày 10/04/2021
  • Thời gian kết thúc thắc mắc trao thưởng : (10:00) ngày 11/04/2021

Nhân vật nhận Bảo Hiểm Cường Hóa cường hóa thất bại và gửi thông tin tại cổng hỗ trợ (hotro.dzogame.vn) từ (00:00) ngày 10/04/2021 đến (10:00) ngày 11/04/2021 theo mẫu:

+ ID con:

+ Tên nhân vật:

+ Máy chủ:

+ Tên trang bị nhận bảo hiểm:

+ Cấp cường hóa trước khi cường hóa thất bại:

+ Ảnh trang bị có cấp cường hóa tương ứng với thông tin đăng ký (trỏ chuột vào trang bị để hiển thị toàn bộ thuộc tính trang bị).

+ Ảnh trang bị cường hóa thất bại (bao gồm dòng thông báo cường hóa thất bại).

Ảnh phải chụp bằng chức năng game hiện rõ tên nhân vật máy chủ.

Đặt trang bị tại ô số 1 hành trang đến khi trao hoàn tất.

Sau khi kết thúc thời gian giải đáp thắc mắc Yulgang Hiệp Khách sẽ ngừng hỗ trợ và tiến hành trao thưởng.

Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.