Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dac Biet (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Sieu Thi Thoi Trang] Dac Biet Mung Ngay Trai Dat (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Bonus Dac Biet Mung Ngay Trai Dat (2) (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Chien Phuc Thong Che Su (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuõi sụ kien] Mùng Gio To Hung Vuong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (04.2021)

Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Hoàn tất bảo trì (12/03/2020)Trang chủ / Tin Tức / ...

Hoàn tất bảo trì (12/03/2020)

11/03/2020

Thân Chào Các Hiệp Khách

- Yulgang Hiệp Khách đã hoàn tất bảo trì định kỳ ngày 12/03/2020 các Hiệp Khách có thể đăng nhập lại bình thường

Sau bảo trì :

 Cập Nhật :

 Phiên Bản Mới (15.2) Thức Tỉnh Thần Thú (12/03/2020) 

 

 Cập Nhật Thêm Tính Năng - Tinh Chỉnh 1 Số Tính Năng 

 

 Thời Trang Tháng - Minh Tinh Nhạc TROT 

 

 Hoa Hồng Tặng Nguyệt Cung Thường Nga 

 

 Cập Nhật DzoShop - (12/03/2020)

 Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn chào mừng Phiên Bản Mới trên Trang Chủ FanPage

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.