Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Vo Su Ly Tieu Long (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thang Cap Nhan Qua (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thoi trang cung Thien Van Nhac (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem Danh Nhan Qua (12.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (02/12/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Qua Tang) Tri An VIP (Quy 4 - 2021)

Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Hoàn tất bảo trì (12/03/2020)Trang chủ / Tin Tức / ...

Hoàn tất bảo trì (12/03/2020)

11/03/2020

Thân Chào Các Hiệp Khách

- Yulgang Hiệp Khách đã hoàn tất bảo trì định kỳ ngày 12/03/2020 các Hiệp Khách có thể đăng nhập lại bình thường

Sau bảo trì :

 Cập Nhật :

 Phiên Bản Mới (15.2) Thức Tỉnh Thần Thú (12/03/2020) 

 

 Cập Nhật Thêm Tính Năng - Tinh Chỉnh 1 Số Tính Năng 

 

 Thời Trang Tháng - Minh Tinh Nhạc TROT 

 

 Hoa Hồng Tặng Nguyệt Cung Thường Nga 

 

 Cập Nhật DzoShop - (12/03/2020)

 Cùng nhiều sự kiện hấp dẫn chào mừng Phiên Bản Mới trên Trang Chủ FanPage

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.