Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Bảo trì định kỳ (13/08/2020)Trang chủ / Tin Tức / ...

Bảo trì định kỳ (13/08/2020)

30/07/2020

 Thân chào các Hiệp Khách 
Yulgang Hiệp Khách tiến hành bảo trì định kỳ theo lịch trình dự kiến như sau

 Thời gian :
Bắt đầu  : (Dự kiến 06:45) ngày 13/08/2020
Kết thúc : (Dự kiến 16:00) ngày 13/08/2020

  Nội dung :

- Bảo trì toàn bộ máy chủ : Huyền Bột Trang, Huyền Vũ Môn, Thiên Thần Các, Tống Võ Môn
- Trong thời gian bảo trì không thể đăng nhập game và nạp cash
- Để bảo đảm an toàn các Hiệp Khách nên trở về thành trấn gần nhất trước (06:30) ngày 13/08/2020 để tránh thất thoát đáng tiếc xảy ra

 Đóng các Sự Kiện cũ , xóa các vật phẩm Sự Kiện (gồm cả Tiền Đồng Tinh Xảo)
 Cập nhật sau bảo trì :

    Chuỗi Sự Kiện Chuyện tình Ngưu lang - Chức nữ
    Sự Kiện Đêm hội Thất tịch
    Sự Kiện Ưu đãi Chí tôn Nhiệt huyết phù
    DzoShop (13/08/2020)
    Tiếp diễn Sự Kiện Kinh nghiệm hỗ trợ Sáp nhập Máy chủ

Ngay khi hoàn tất bảo trì, Yulgang Hiệp Khách sẽ thông báo nhanh chóng đến các Hiệp Khách !

 
 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.