Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / [Thông báo] Sáp nhập Máy chủ (08.2020)Trang chủ / Tin Tức / ...

[Thông báo] Sáp nhập Máy chủ (08.2020)

06/08/2020

THÔNG BÁOSÁP NHẬP MÁY CHỦ 
HUYỀN VŨ MÔN - THIÊN THẦN CÁC HUYỀN BỘT TRANG

!!! Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi tiến hành sáp nhập !!!


 Thời hạn sáp nhập : 
- Bắt đầu: dự kiến (sau bảo trì) ngày 27/08/2020
- Kết thúc : dự kiến (trước bảo trì) ngày 24/09/2020
 (Kết thúc thời hạn, sẽ không thể tham gia sáp nhập)

 Máy chủ :
- Cụm máy chủ sáp nhập : Huyền Bột Trang, Huyền Vũ Môn, Thiên Thần Các
- Máy chủ sau sáp nhập : Huyền Thiên Môn

 Chuẩn bị trước sáp nhập :

 A. Chuẩn bị thông tin lưu giữ
 B. Ưu tiên Sáp nhập
 C. Sao lưu hình ảnh tài khoản
 D. Thông tin an toàn


A. CHUẨN BỊ THÔNG TIN LƯU GIỮ

  - Xác định Nhân vật muốn giữ lại (tham gia sáp nhập) :
   • Các thông tin đi kèm với nhân vật chọn giữ lại :
      Trang bị, Rương hành trang, Kho riêng của nhân vật được chọn
     ► Thú nuôi / Kho Thú nuôi
     ► Thần thú / Kho Thần thú

  - Lựa chọn Kho chung muốn giữ lại
   • Sàng lọc vật phẩm và cất giữ tại Kho này vì chỉ giữ được 1 Kho chung duy nhất

  - Chuẩn bị Thông tin song phương (tương ứng) ►► B. Ưu tiên Sáp nhập

  - Tiến hành bước Hạn chế rủi ro : ►► C. Sao lưu hình ảnh tài khoản

  - Chủ động thiết lập Thông tin đúng thời gian : ►► D. Thông tin an toàn

B. ƯU TIÊN SÁP NHẬP

  1. Bang Hội :
  - Nhân vật hoàn tất sáp nhập và log-in đầu tiên sẽ nhận chức Bang chủ của Bang Hội
  - Những thành viên sáp nhập sau vẫn là thành viên của Bang Hội
  - Người chơi tự thảo luận và sắp xếp các vị trí của Bang Hội phù hợp với lưu ý ưu tiên đã nêu
   Trong thời gian sáp nhập, không thao tác những thông tin sau :
      •  Giải tán Bang Hội
      •  Khôi phục Bang Hội

  2. Sư đồ :
  - Quan hệ sư đồ trước khi sáp nhập sẽ bị gián đoạn
  - Sư phụ sẽ nhận được Dây đoạn tuyệt sư đồ (Hành trang nhiệm vụ)
                         

   ► Dây đoạn tuyệt sư đồ (Lv theo cấp cống hiến sư đồ trước sáp nhập)

- Sư phụ dùng Dây đoạn tuyệt sư đồ tiến hành nhiệm vụ "Khôi phục quan hệ sư đồ"
- Khi hoàn thành, sư phụ sẽ nhận được "Dây trói buộc sư đồ" (Rương Hành trang)
- Dùng "Dây trói buộc sư đồ" để nhận lại đệ tử theo đúng cấp cống hiến sư đồ
   ► Dây trói buộc sư đồ (Lv 1)  đệ tử lv >= 65 trở lên
   ► Dây trói buộc sư đồ (Lv 2)  đệ tử lv >= 45 trở lên
   ► Dây trói buộc sư đồ (Lv 3)  đệ tử lv >= 25 trở lên
   ► Dây trói buộc sư đồ (Lv 4)  đệ tử lv >= 15 trở lên
   ► Dây trói buộc sư đồ (Lv 5)  đệ tử lv >= 10 trở lên

  3. Kết đôi / Kết hôn :
  - Quan hệ vẫn được giữ nếu cả 2 đối tượng đều sáp nhập thành công
  - Thời gian sáp nhập chênh lệch có thể dẫn đến truy xuất thông tin quan hệ lỗi
  - Trường hợp 1 trong 2 đối tượng không tiến hành sáp nhập, nhân vật còn lại có thể hủy bỏ quan hệ và tuân theo >>[Quy tắc hỗ trợ Kết đôi / Kết hôn]<< đã thông báo

C. SAO LƯU HÌNH ẢNH TÀI KHOẢN

  - Sao lưu thông tin dự kiến sáp nhập bằng hình ảnh ngày giờ cụ thể  :
  •  Chụp bằng phím PrintScreen
  • Kiểm tra hình ảnh lưu trữ tại Thư mục DzoGame\ListGame\HiepKhach\datas\capture

  ► Thông tin sao lưu (cơ bản) bao gồm :
  • Thông tin nhân vật (Cơ bản, Danh dự, Võ công, Khí công, Hành động)
  • Bang Hội
  • Kết đôi / Kết hôn
  • Sư đồ
  • Hành trang (Trang bị Chính, Trang bị Phụ, Trang bị, Nhiệm vụ)
  • Tủ thời trang
  • Kho riêng / Kho chung
  • Nhiệm vụ (Hiện tại, Có thể nhận)
  • Thú nuôi / Kho Thú nuôi
  • Thần thú / Kho Thần thú
  • Hiệu ứng hiện hành 

D. THÔNG TIN AN TOÀN

  - Thông tin an toàn là thông tin thiết lập trong thời gian an toàn : trước (00:00) ngày 27/08/2020
  - Những thông tin thiết lập sau thời gian an toàn sẽ không thể sao lưu về máy chủ trò chơi

  Quy trình sáp nhập :

  1. Chọn Nhân vật sáp nhập :
  - Tối đa 4 nhân vật tham gia sáp nhập vào Máy chủ Huyền Thiên Môn
  - Nhân vật hiển thị màu vàng cam là nhân vật được giữ lại
  - Nhân vật không được chọn sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi tài khoản và không thể phục hồi

  2. Chọn Kho chung sáp nhập :
  - Lựa chọn 1 Kho chung duy nhất được giữ lại từ cả 3 Máy chủ chọn sáp nhập 
 - Kho chung hiển thị màu xanh lá là Kho chung được giữ lại
  - Kho chung không được chọn sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi tài khoản và không thể phục hồi

  - Để Hủy bỏ các đối tượng đã chọn tại Giao diện Sáp nhập -> chọn nút Hủy
  - Để Xác nhận Sáp nhập -> chọn nút Hoàn tất
  - Để Tiến hành Sáp nhập -> Xác nhận nút Đồng ý

  Không thể thay đổi cũng như khôi phục thông tin đã chọn / bị xóa do không lựa chọn sau sáp nhập
 

 Lưu ý :

- Độ phân giải màn hình cần được thay đổi lớn hơn 1280*720 trước (00:00) ngày 27/08/2020
- Nếu tiến hành sáp nhập nhưng không nhìn thấy nhân vật và kho để lựa chọn sáp nhập, báo ngay với >>Bộ phận Kỹ thuật
<<
 mà không tiến hành bất kỳ thao tác nào tiếp theo
- Mọi thao tác nhầm lẫn từ người chơi dẫn đến sáp nhập trái mong muốn đều nằm ngoài khả năng có thể hỗ trợ của NPH vì mọi thông tin không lựa chọn sáp nhập đã bị xóa hoàn toàn khỏi tài khoản khi sáp nhập thành công
- Mọi vấn đề phát sinh khác với thông tin trước khi sáp nhập, mà không có hình ảnh sao lưu để đối chiếu từ người chơi cung cấp, NPH không có cơ sở để tiếp nhận kiểm tra
- Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình sáp nhập hãy gửi ngay cho >>Bộ phận Kỹ thuật<< để được hướng dẫn chi tiết

 

  

THÔNG CÁO ĐẾN CÁC HIỆP KHÁCH 
CÙNG TIẾN HÀNH SÁP NHẬP SERVER THEO ĐÚNG QUY TRÌNH
!!! TRÁNH THẤT THOÁT KHÔNG THỂ PHỤC HỒI

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.