Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Uu dai Nap 3 ngay (Thang 1)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Flash Sale] Mùng Gio To Hung Vuong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Yen Phi Gia] Vong Quay May Man (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Chien Phuc Thong Che Su (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuõi sụ kien] Mùng Gio To Hung Vuong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (04.2021)

Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Hoàn tất bảo trì (30/10/2020)Trang chủ / Tin Tức / ...

Hoàn tất bảo trì (30/10/2020)

31/10/2020

Thân chào các Hiệp Khách,
Yulgang Hiệp Khách đã hoàn tất bảo trì ngày 30/10/2020

Yulgang Hiệp Khách hoàn tất bảo trì lúc 00:22 31/10/2020.

Ngay bây giờ các Hiệp Khách có thể đăng nhập trò chơi và trải nghiệm. 
 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.