Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Yen Phi Gia] Vong Quay May Man (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Yen Phi Gia] (VIP Code) Tan Thu (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang] VIP Bonus (2) (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Chien Phuc Thong Che Su (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Danh rieng Yen Phi Gia] Vung Dat Vang
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuõi sụ kien] Mùng Gio To Hung Vuong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Combo Lich Quy 2
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (04.2021)

Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Hoàn tất bảo trì ngày 25/11/2020Trang chủ / Tin Tức / ...

Hoàn tất bảo trì ngày 25/11/2020

25/11/2020

Xin chào các Hiệp Khách

Yulgang Hiệp Khách đã hoàn tất bảo trì ngày 25/11/2020


 

  Hoàn tất kiểm tra :

+ Võ Công Thảo Thương Phi của Quyền Vương.

+ Thông báo Thế Lực Chiến

Ngay bây giờ các Hiệp Khách có thể đăng nhập và trải nghiệm trò chơi.

Mong các Hiệp Khách thông cảm vì sự bất tiện này.

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.