Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [VIP Code] Tan Thu - Bich Phong Mon (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Combo Lich Quy 1/2021
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang kinh nghiem] May Chu Moi (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh Nghiem] Su Kien Chuc Mung Nam Moi (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Bich Phong Mon] To Doi Nhan Qua 12/2020
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tuyen CTV LiveStream 12/2020
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Qua Tang Diem Kinh Nghiem - Bich Phong Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Dua TOP Nhan Thuong - 12/2020
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Trang phuc hieu ung [Ảo thuat gia] (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (14/01/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Mung Cua Thien Van Nhac (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Ngot Ngao (01/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)

Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Bảo trì đột xuất (06/01/2020)Trang chủ / Tin Tức / ...

Bảo trì đột xuất (06/01/2020)

05/01/2021

Chào các Hiệp Khách
Yulgang Hiệp Khách thông báo bảo trì đột xuất cập nhật giao diện DzoShop mới

Thời gian :

Bắt đầu : (Dự kiến 07:15) ngày 06/01/2021
Kết thúc : (Dự kiến 15:00) ngày 06/01/2021

 Nội dung :

Nhằm mang đến trải nghiệm trực quan, sinh động cho các Hiệp Khách khi tham gia mua sắm tại DzoShop.
HĐVL tiến hành cập nhật DzoShop mới trong ngày 06/01/2021.

     - Trong thời gian bảo trì không thể đăng nhập game và nạp cash.
     - Để đảm bảo an toàn các Hiệp Khách nên trở về thành trấn gần nhất trước (07:00) ngày 06/01/2021 để tránh thất thoát đáng tiếc xảy ra.

Ngay khi hoàn tất bảo trì, Yulgang Hiệp Khách sẽ thông báo nhanh chóng đến các Hiệp Khách !

 

 

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.

 

🚨T