Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Ao Khoac Vao Thu Xu Han (08.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [San Lung] Dao Kiem Tieu (08.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] That Tich cung Nguu Chuc (08.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Dua Top Chien Truong (08.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thoi trang cung Thien Van Nhac (08.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Khoe Anh Lanh Qua (08.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (08.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (05/08/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)

Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Bảo trì đột xuất (06/01/2020)Trang chủ / Tin Tức / ...

Bảo trì đột xuất (06/01/2020)

05/01/2021

Chào các Hiệp Khách
Yulgang Hiệp Khách thông báo bảo trì đột xuất cập nhật giao diện DzoShop mới

Thời gian :

Bắt đầu : (Dự kiến 07:15) ngày 06/01/2021
Kết thúc : (Dự kiến 15:00) ngày 06/01/2021

 Nội dung :

Nhằm mang đến trải nghiệm trực quan, sinh động cho các Hiệp Khách khi tham gia mua sắm tại DzoShop.
HĐVL tiến hành cập nhật DzoShop mới trong ngày 06/01/2021.

     - Trong thời gian bảo trì không thể đăng nhập game và nạp cash.
     - Để đảm bảo an toàn các Hiệp Khách nên trở về thành trấn gần nhất trước (07:00) ngày 06/01/2021 để tránh thất thoát đáng tiếc xảy ra.

Ngay khi hoàn tất bảo trì, Yulgang Hiệp Khách sẽ thông báo nhanh chóng đến các Hiệp Khách !

 

 

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.

 

🚨T