Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu Dai Nap Lan Dau (12.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Vo Su Ly Tieu Long (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Tuan Le Thoi Trang (12.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thang Cap Nhan Qua (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thoi trang cung Thien Van Nhac (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chinh Ta Phan Tranh (2) (11.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN (Qua Tang) Tri An VIP (Quy 4 - 2021)

Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Bảo trì đột xuất (06/01/2020)Trang chủ / Tin Tức / ...

Bảo trì đột xuất (06/01/2020)

05/01/2021

Chào các Hiệp Khách
Yulgang Hiệp Khách thông báo bảo trì đột xuất cập nhật giao diện DzoShop mới

Thời gian :

Bắt đầu : (Dự kiến 07:15) ngày 06/01/2021
Kết thúc : (Dự kiến 15:00) ngày 06/01/2021

 Nội dung :

Nhằm mang đến trải nghiệm trực quan, sinh động cho các Hiệp Khách khi tham gia mua sắm tại DzoShop.
HĐVL tiến hành cập nhật DzoShop mới trong ngày 06/01/2021.

     - Trong thời gian bảo trì không thể đăng nhập game và nạp cash.
     - Để đảm bảo an toàn các Hiệp Khách nên trở về thành trấn gần nhất trước (07:00) ngày 06/01/2021 để tránh thất thoát đáng tiếc xảy ra.

Ngay khi hoàn tất bảo trì, Yulgang Hiệp Khách sẽ thông báo nhanh chóng đến các Hiệp Khách !

 

 

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.

 

🚨T