Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Bảo trì đột xuất (23/08/2021)Trang chủ / Tin Tức / ...

Bảo trì đột xuất (23/08/2021)

23/08/2021

Chào các Hiệp Khách
Yulgang Hiệp Khách thông báo bảo trì đột xuất

Thời gian :

Bắt đầu : (Dự kiến 10:00) ngày 23/08/2021
Kết thúc : (Dự kiến 12:00) ngày 23/08/2021

 Nội dung :

     - Trong thời gian bảo trì không thể đăng nhập, kết nối DzoLauncher, game và nạp cash.
     - Để đảm bảo an toàn các Hiệp Khách nên trở về thành trấn gần nhất trước (09:45) ngày 23/08/2021 để tránh thất thoát đáng tiếc xảy ra.

Sự kiện EXP hỗ trợ sẽ được thông báo sau.

Ngay khi hoàn tất bảo trì, Yulgang Hiệp Khách sẽ thông báo nhanh chóng đến các Hiệp Khách !

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.

🚨