Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (23/05/2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang] Kinh Nghiem - Thang 05 (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dau Truong Soi Dong (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (05.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (05.2024)

Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / [Hướng dẫn] Đăng nhập Tài khoản F.BTrang chủ / Tin Tức / ...

[Hướng dẫn] Đăng nhập Tài khoản F.B

30/08/2021

HỖ TRỢ CHUYỂN ID CON TỪ TÀI KHOẢN FACEBOOK LOG-IN BẰNG PHONE

Hiện tại do sự cố Cổng đăng nhập từ đối tác F.book khiến việc đăng nhập Yulgang Hiệp Khách gặp nhiều khó khăn, Yulgang Hiệp Khách tiến hành tạm thời hỗ trợ việc đăng nhập bằng tài khoản F.b, cụ thể như sau :

 Thời gian :

- Hỗ trợ tạm thời : 25/08/2021 ~ (14:00) ngày 30/08/2021

1. Hỗ trợ đăng nhập trò chơi tạm thời với các tài khoản F.book đăng nhập bằng email :

- Kênh đăng nhập : Dzolauncher 

  • Tài khoản F.book đăng nhập bằng email (gọi là tài khoản F.book email) đã khởi tạo đầy đủ thông tin trước ngày 20/08/2021
  • Tài khoản F.book email có ID con thuộc trò chơi Yulgang Hiệp Khách
  • Tài khoản F.book email đã đăng nhập Yulgang Hiệp Khách trước ngày 20/08/2021

- Các tài khoản F.book email thỏa điều kiện trên có thể đăng nhập vào Yulgang Hiệp Khách trực tiếp bằng Dzolauncher

2. Hỗ trợ đăng nhập Dzo Ví tạm thời với các tài khoản F.book email :

- Kênh đăng nhập : https://vi.dzogame.vn

- Các tài khoản F.book email thỏa điều kiện của mục 1 có thể đăng nhập trang Dzo Ví

3. Hỗ trợ chuyển ID con từ tài khoản F.book đăng nhập bằng phone sang tài khoản Dzogame :

- Kênh hỗ trợ : https://hotro.dzogame.vn

- Tài khoản F.book đăng nhập bằng phone (gọi là Tài khoản chuyển) . Tài khoản Dzogame : DzoID (gọi là Tài khoản nhận)

  • Tài khoản chuyển khởi tạo đầy đủ thông tin trước ngày 20/08/2021
  • Tài khoản chuyển có ID con thuộc Yulgang Hiệp Khách
  • Tài khoản chuyển đã từng đăng nhập vào Yulgang Hiệp Khách trước ngày 20/08/2021

- Truy cập >>(nội dung hỗ trợ)<<

- Sau khi chuyển ID con thành công từ Tài khoản chuyển sang Tài khoản nhận, các Hiệp Khách có thể đăng nhập vào Yulgang Hiệp Khách trực tiếp bằng Dzolauncher

 

 Lưu ý :

    - Dzogame sẽ ngừng hỗ trợ khi đối tác Facebook đã khắc phục sự cố đăng nhập tài khoản Facebook

    - Mọi thắc mắc về nội dung hỗ trợ vui lòng trao đối trực tiếp qua inbox F.page hoặc Kênh hỗ trợ để được giải đáp chi tiết

 

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.