Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Bảo Trì Định Kỳ 01/09/2021Trang chủ / Tin Tức / ...

Bảo Trì Định Kỳ 01/09/2021

31/08/2021

Thân chào các Hiệp Khách
Yulgang Hiệp Khách tiến hành bảo trì định kỳ theo lịch dự kiến như sau

 Thời gian :

Bắt đầu : (Dự kiến 07:15) ngày 01/09/2021.
Kết thúc : (Dự kiến 15:00) ngày 
01/09/2021.

 Nội dung : 

- Bảo trì toàn bộ máy chủ : Yến Phi Gia, Phong Vũ Môn, Huyền Thiên Môn.
- Trong thời gian bảo trì không thể đăng nhập game và nạp cash.
- Để đảm bảo an toàn các Hiệp Khách nên trở về thành trấn gần nhất trước (07:00) ngày 01/09/2021 để tránh thất thoát đáng tiếc xảy ra.

► Bảo trì:
- Đóng các Sự Kiện cũ.
- Xóa các vật phẩm liên quan đến Sự Kiện cũ. Các huynh tỷ vui lòng sử dụng hết vật phẩm Lồng đèn (đỏ/xanh/vàng) để tránh thất thoát đáng tiếc xảy ra.

► Cập nhật sau bảo trì :

 Thời Trang Hiệu Ứng Đặc Chủng Quân Phục.

 Chuỗi Sự Kiện Hỗ Trợ Đặc Biệt.

 Cập Nhật DZOSHOP (01/09/2021 ~ 09/09/2021).

Ngay khi hoàn tất bảo trì, Yulgang Hiệp Khách sẽ thông báo nhanh chóng đến các Hiệp Khách !


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.