Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Mung Xuan Nham Dan (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung Mung Xuan] Than Thoai Hy Lap (01.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (20/01/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (01.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (01.2022)

Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Bảo trì Định kỳ (06/01/2022)Trang chủ / Tin Tức / ...

Bảo trì Định kỳ (06/01/2022)

05/01/2022

Thân chào các Hiệp Khách
Yulgang Hiệp Khách tiến hành bảo trì định kỳ theo lịch dự kiến như sau

 Thời gian :

Bắt đầu : (Dự kiến 08:15) ngày 06/01/2022
Kết thúc : (Dự kiến 15:00) ngày 
06/01/2022

 Nội dung : 

- Bảo trì toàn bộ máy chủ : Đông Lãnh Điện, Yến Phi Gia, Phong Vũ Môn, Huyền Thiên Môn.
- Trong thời gian bảo trì không thể đăng nhập game và nạp cash.
- Để đảm bảo an toàn các Hiệp Khách nên trở về thành trấn gần nhất trước (08:00) ngày 
06/01/2022 để tránh thất thoát đáng tiếc xảy ra.

► Bảo trì:

- Đóng các Sự Kiện cũ.

- Xóa các vật phẩm liên quan đến Sự Kiện và các vật phẩm khác như đã thông báo.

► Cập nhật sau bảo trì (dự kiến):

 Chuỗi Sự Kiện Sưu Tập Đồng Hồ
 Sự Kiện Cùng Ăn Súp Đón Năm Mới

 Sự Kiện Vui Mùa Bóng Đá
 DZOSHOP (06/01/2022 ~ 13/01/2022)


Ngay khi hoàn tất bảo trì, Yulgang Hiệp Khách sẽ thông báo nhanh chóng đến các Hiệp Khách !
Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.