Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Flash sale] Qua tang Gio Vang (29.05)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Mung SEA GAMES 31 (26/05/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Mung Quoc Te Thieu Nhi (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Mung Tet Doan Ngo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Kinh nghiem] Chung vui cung SEA GAMES 31 (2022)

Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Bảo dưỡng hệ thống (28/02/2022)Trang chủ / Tin Tức / ...

Bảo dưỡng hệ thống (28/02/2022)

25/02/2022

Chào các Hiệp Khách
Yulgang Hiệp Khách thông báo bảo dưỡng hệ thống

Thời gian :

Bắt đầu : (Dự kiến 07:00) ngày 28/02/2022
Kết thúc : (Dự kiến 09:30) ngày 28/02/2022

 Nội dung :

     - Trong thời gian bảo trì không thể đăng nhập DzoLauncher để kết nối trò chơi
     - Để đảm bảo an toàn các Hiệp Khách nên trở về thành trấn gần nhất trước (07:00) cùng ngày để tránh thất thoát đáng tiếc xảy ra.

Ngay khi hoàn tất bảo dưỡng, Yulgang Hiệp Khách sẽ thông báo nhanh chóng đến các Hiệp Khách !

 

Save

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.