Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Sotteok Sotteok] (02.2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan tien khi su dung Vi DzoGame (02.2024)

Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Bảo Trì Đột Xuất 13/05/2022Trang chủ / Tin Tức / ...

Bảo Trì Đột Xuất 13/05/2022

12/05/2022

Chào các Hiệp Khách
Yulgang Hiệp Khách thông báo bảo trì đột xuất

⏰ Thời gian :

- Bắt đầu : (Dự kiến 07:45) ngày 13/05/2022
- Kết thúc : (Dự kiến 10:00) cùng ngày 13/05/2022

 ⏰ Nội dung :

     - Trong thời gian bảo trì không thể đăng nhập DzoLauncher để kết nối trò chơi
     - Để đảm bảo an toàn các Hiệp Khách nên trở về thành trấn gần nhất trước (07:30) cùng ngày 13/05/2022 để tránh thất thoát đáng tiếc xảy ra.

Rất mong các Hiệp Khách thông cảm vì sự gián đoạn này.
Ngay khi hoàn tất bảo trì, Yulgang Hiệp Khách sẽ thông báo nhanh chóng đến các Hiệp Khách !

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.