Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Flash Sale - 19/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Nhan Doi He Thong] Mung Sinh Nhat Bac (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)

Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Bảo Trì Đột Xuất 13/05/2022Trang chủ / Tin Tức / ...

Bảo Trì Đột Xuất 13/05/2022

12/05/2022

Chào các Hiệp Khách
Yulgang Hiệp Khách thông báo bảo trì đột xuất

⏰ Thời gian :

- Bắt đầu : (Dự kiến 07:45) ngày 13/05/2022
- Kết thúc : (Dự kiến 10:00) cùng ngày 13/05/2022

 ⏰ Nội dung :

     - Trong thời gian bảo trì không thể đăng nhập DzoLauncher để kết nối trò chơi
     - Để đảm bảo an toàn các Hiệp Khách nên trở về thành trấn gần nhất trước (07:30) cùng ngày 13/05/2022 để tránh thất thoát đáng tiếc xảy ra.

Rất mong các Hiệp Khách thông cảm vì sự gián đoạn này.
Ngay khi hoàn tất bảo trì, Yulgang Hiệp Khách sẽ thông báo nhanh chóng đến các Hiệp Khách !

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.