Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [May Chu Moi] Hao Hiep Coc - (11/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Hao Hiep Coc] Goi VIP Tan Thu (11.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Hoc Vien Luot Song] (12.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Hao Hiep Coc] Trai nghiem 14 ngay
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Hao Hiep Coc] Dua TOP Than thu (11.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Sieu thi Thoi trang] mung May chu moi (03.12)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Hao Hiep Coc] Dua TOP Chien Than (11.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu Dai Dac Biet Cuoi Tuan (02/12)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [An Pham Gioi Han] Combo Lich Mung Nam Moi 2023 (25/11)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang] Combo Lich Quy 1/2023
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (12.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Hao Hiep Coc] Qua Tang Tan Thu (11.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (11.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Hao Hiep Coc] Qua tang Kinh nghiem danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (11.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat (01/12/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang] Kinh Nghiem Ho Tro (12.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Uu Dai Kenh VIP (12.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (12.2022)

Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Bảo Dưỡng Hệ Thống (21/11/2022)Trang chủ / Tin Tức / ...

Bảo Dưỡng Hệ Thống (21/11/2022)

17/11/2022

Chào các Hiệp Khách
Yulgang Hiệp Khách thông báo bảo dưỡng hệ thống ngày 21/11/2022


 Thời gian:

- Bắt đầu: (Dự kiến) (07:45) ngày 21/11/2022
- Kết thúc: (Dự kiến) (12:30) ngày 21/11/2022

 Nội dung:

- Bảo dưỡng máy chủ: Hào Hiệp Cốc
Trong thời gian bảo dưỡng, các Hiệp Khách sẽ không thể tham gia máy chủ Hào Hiệp Cốc, thao tác nạp cash và các thao tác phát sinh liên quan khác.
- Để đảm bảo an toàn các Hiệp Khách thuộc máy chủ Hào Hiệp Cốc nên trở về thành trấn gần nhất trước 07:30 ngày 21/11/2022 để tránh thất thoát đáng tiếc xảy ra.

 

!! Ngay khi hoàn tất bảo dưỡng, Yulgang Hiệp Khách sẽ thông báo nhanh chóng đến các Hiệp Khách
!! Hãy sắp xếp thời gian hợp lí và giữ gìn sức khỏe để có thể nhanh chóng đăng nhập lại khi thời gian bảo dưỡng kết thúc nhé.

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.