Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Bảo Trì Định Kỳ (18/05/2023)Trang chủ / Tin Tức / ...

Bảo Trì Định Kỳ (18/05/2023)

17/05/2023

Yulgang Hiệp Khách tiến hành bảo trì định kỳ theo lịch dự kiến như sau

 Thời gian:

- Bắt đầu: (Dự kiến) (07:45) ngày 18/05/2023
- Kết thúc: (Dự kiến) (17:30) ngày 18/05/2023

 Nội dung:

- Bảo trì toàn bộ máy chủ : Phong Vũ Môn, Hỏa Lĩnh Môn, Yến Thiên Môn, Hào Hiệp Cốc.
Trong thời gian bảo trì, các Hiệp Khách sẽ không thể kết nối vào trò chơi, thao tác nạp cash và các thao tác phát sinh liên quan khác.
- Để đảm bảo an toàn các Hiệp Khách nên trở về thành trấn gần nhất trước 07:30 ngày 18/05/2023 để tránh thất thoát đáng tiếc xảy ra.

► Bảo trì : 

- Đóng các Sự Kiện cũ.
- Xóa các vật phẩm liên quan đến Sự Kiện và các vật phẩm khác như đã thông báo.
Các Hiệp Khách nhớ sử dụng Tiền Đồng Tinh Xảo trước ngày bảo trì định kỳ để tránh các thất thoát phát sinh nhé.

 ► Cập nhật sau bảo trì (dự kiến):

- Sự Kiện Hương Vị Mùa Hạ (05.2023)
Cập nhật DZOSHOP

!! Ngay khi hoàn tất bảo trì, Yulgang Hiệp Khách sẽ thông báo nhanh chóng đến các Hiệp Khách
!! Hãy sắp xếp thời gian hợp lí và giữ gìn sức khỏe để có thể nhanh chóng đăng nhập lại khi thời gian bảo trì kết thúc nhé.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.