Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dạc Biẹt] Thoi Trang Cap Nhat [Nhát Kiém Thien Am] (2024)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi Trang Cap Nhat [Tru Bat Gioi] (05.2024)

Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Bảo Dưỡng Toàn Bộ Hệ Thống CSKH (10/2023)Trang chủ / Tin Tức / ...

Bảo Dưỡng Toàn Bộ Hệ Thống CSKH (10/2023)

18/10/2023

Thân chào các Hiệp Khách
Yulgang Hiệp Khách sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ hệ thống chăm sóc khách hàng theo lịch sau

undefined hình 2 Thời gian:

- Bắt đầu: ngày 20/10/2023
- Kết thúc: hết ngày 22/10/2023

undefined hình 2 Nội dung: 

- Bảo trì toàn bộ hệ thống chăm sóc khách hàng (bao gồm Fanpage Dzogame Yulgang Hiệp Khách, Kênh Hỗ Trợ, Hotline).
- Trong thời gian bảo trì, các Hiệp Khách sẽ không thể liên lạc được kênh hotline, các kênh hỗ trợ khác vẫn nhận tin, tuy nhiên sẽ phản hồi khi bắt đầu làm việc lại.

 

undefined hình 4

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.