Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Mung Xuan Nham Dan (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung Mung Xuan] Than Thoai Hy Lap (01.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (20/01/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (01.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (01.2022)

Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Hoàn tất bảo trì định kỳ [22/11/2018]Trang chủ / Tin Tức / ...

Hoàn tất bảo trì định kỳ [22/11/2018]

22/11/2018

Thân chào các Hiệp Khách,

- Yulgane Hiệp Khách đã hoàn tất bảo trì định kỳ máy chủ Hiệp Khách ngày 22/11/2018, các Hiệp Khách đã có thể đăng nhập lại bình thường.

- Sau bảo trì:

     **Cập nhật :

     **Kết thúc :

 

THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.