Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Mung Xuan Nham Dan (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung Mung Xuan] Than Thoai Hy Lap (01.2020)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (20/01/2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (01.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (01.2022)

Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Hoàn tất bảo trì định kỳ (14/02/2019)Trang chủ / Tin Tức / ...

Hoàn tất bảo trì định kỳ (14/02/2019)

14/02/2019

Thân chào các Hiệp khách,

Yulgang Hiệp Khách đã hoàn tất bảo trì định kỳ máy chủ Hiệp Khách ngày 14/02/2019,
các Hiệp Khách đã có thể đăng nhập lại bình thường.

- Sau bảo trì:

     **Cập nhật :

  • Thời Trang Tháng 02  Cửu Vĩ Tiên Hồ 

 

  • Sự Kiện  Thời Trang cùng Thiên Vân Nhạc

 

  • Sự Kiện  Khai Trương DzoShop Năm Kỷ Hợi

 

 

  • Sự Kiện  Exp Tổ Đội (100%) mừng Valentine

 

 

 

THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.