Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Trong Tai The Thao Quoc Te] (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Diem ky nang (28.06)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] He soi dong cung KoKo (2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Kenh VIP (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Mung Ngay Gia Dinh Viet Nam (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tang 5% May Man (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Hoàn tất bảo trì định kỳ (23/05/2019)Trang chủ / Tin Tức / ...

Hoàn tất bảo trì định kỳ (23/05/2019)

23/05/2019

Thân chào các Hiệp khách,

 

 

Yulgang Hiệp Khách đã hoàn tất bảo trì định kỳ máy chủ Hiệp Khách ngày 23/05/2019,

Các Hiệp Khách đã có thể đăng nhập lại bình thường.

- Sau bảo trì:

      **Cập nhật: 

 + Dzoshop mở bán một số vật phẩm

 + Đóng chuỗi sự kiện ngày của mẹ

THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.