Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Tich Diem Doi Qua
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] SIEU TIEN CAP
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem Danh Fan Cung (10/09/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Dac Chung Quan Phuc (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Than thu Tho Ngoc (2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vui Trung Thu Cung Tho Ngoc (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (23/09/2021)

Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Hoàn tất bảo trì định kỳ (23/05/2019)Trang chủ / Tin Tức / ...

Hoàn tất bảo trì định kỳ (23/05/2019)

23/05/2019

Thân chào các Hiệp khách,

 

 

Yulgang Hiệp Khách đã hoàn tất bảo trì định kỳ máy chủ Hiệp Khách ngày 23/05/2019,

Các Hiệp Khách đã có thể đăng nhập lại bình thường.

- Sau bảo trì:

      **Cập nhật: 

 + Dzoshop mở bán một số vật phẩm

 + Đóng chuỗi sự kiện ngày của mẹ

THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.