[Qua nap] 3 ngay (09.2020)
To doi cung nhau (09.2020)
To doi nhan qua 09.2020
[DzoShop] Cap nhat (24/09/2020)
[Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2020)
[Chuoi Su Kien] Bo Suu Tap Cua Thien Van Nhac (09.2020)
Trang phuc hieu ung [Khuc con cau tren bang] (09.2020)
Dau truong Soi dong (09.2020)
[Qua tang] Combo Lich Thang 10, 11, 12
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (09/2020)
[Thong bao] Sap nhap May chu (08.2020)
[Qua tang] Dac Biet (nua cuoi 2020)
(Qua Tang) Qua Tang Tri An Vip Quy 3 - 2020
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Hoàn tất bảo trì định kỳ (23/05/2019)Trang chủ / Tin Tức / ...

Hoàn tất bảo trì định kỳ (23/05/2019)

23/05/2019

Thân chào các Hiệp khách,

 

 

Hội Đồng Võ Lâm đã hoàn tất bảo trì định kỳ máy chủ Hiệp Khách ngày 23/05/2019,

Các Hiệp Khách đã có thể đăng nhập lại bình thường.

- Sau bảo trì:

      **Cập nhật: 

 + Dzoshop mở bán một số vật phẩm

 + Đóng chuỗi sự kiện ngày của mẹ

THAM GIA ĐÀM ĐẠO TẠI 
 

Hội đồng Võ Lâm,

Kính bút.