[Con so may man] Dac biet (09.2020)
[DzoShop] Cap nhat (24/09/2020)
[Chuoi Su Kien] Ruoc Den Don Trung Thu (09.2020)
[Chuoi Su Kien] Bo Suu Tap Cua Thien Van Nhac (09.2020)
Trang phuc hieu ung [Khuc con cau tren bang] (09.2020)
Dau truong Soi dong (09.2020)
[Qua tang] Combo Lich Thang 10, 11, 12
[Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (09/2020)
[Thong bao] Sap nhap May chu (08.2020)
[Qua tang] Dac Biet (nua cuoi 2020)
(Qua Tang) Qua Tang Tri An Vip Quy 3 - 2020
[Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)
Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Thay đổi mệnh giá nạp bằng thẻ ATM và Dzo VíTrang chủ / Tin Tức / ...

Thay đổi mệnh giá nạp bằng thẻ ATM và Dzo Ví

16/07/2019

Thân chào các Hiệp khách

Hội Đồng Võ Lâm cập nhật thông tin mới nhất 

Bắt đầu từ ngày 17/07/2019

Thay đổi mệnh giá nạp cash bằng ATM và Dzo ví vào game, cụ thể như sau: 

 Nạp trực tiếp vào game: >>(click xem)<<

Thay đổi mệnh giá DzoDong / Dzocoin: >>(click xem)<<

 

 

Hội đồng Võ Lâm,
Kính bút.