Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Dánh Tráo Vat Pham Dac Biet (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Trang phuc Xu So Chua Vang (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Uu dai Nap 3 ngay (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tang 5% Cuong Hoa (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Dau truong soi dong 05.2021
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Gui Loi Chuc Nhan Qua Yeu Thuong (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tranh Top Fan (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Tiep Suc Mua He (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cung Thien Van Nhac (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Hoa Hong Do Cho Nguyet Cung Thuong Nga (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (05.2021)

Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Thay đổi mệnh giá nạp bằng thẻ ATM và Dzo VíTrang chủ / Tin Tức / ...

Thay đổi mệnh giá nạp bằng thẻ ATM và Dzo Ví

16/07/2019

Thân chào các Hiệp khách

Yulgang Hiệp Khách cập nhật thông tin mới nhất 

Bắt đầu từ ngày 17/07/2019

Thay đổi mệnh giá nạp cash bằng ATM và Dzo ví vào game, cụ thể như sau: 

 Nạp trực tiếp vào game: >>(click xem)<<

Thay đổi mệnh giá DzoDong / Dzocoin: >>(click xem)<<

 

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.