Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Mung Viet Nam Vo Dich (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Hoàn Tất Bảo Trì Định Kỳ (18/07/2019)Trang chủ / Tin Tức / ...

Hoàn Tất Bảo Trì Định Kỳ (18/07/2019)

18/07/2019

Thân chào các Hiệp khách,

 

Yulgang Hiệp Khách đã hoàn tất bảo trì định kỳ máy chủ Hiệp Khách ngày 18/07/2019,

các Hiệp Khách đã có thể đăng nhập lại bình thường.

- Sau bảo trì:

     ** Cập nhật :

- Máy chủ mới - THIÊN THẦN CÁC

- Sự kiện Quà Tặng Phiên Bản Mới

- Giftcode cho server mới

- Các sự kiện đang được diễn ra chào đón server mới: 

+ Sự kiện Thăng Cấp 50 Nhận Thưởng

+ Sự kiện Treo Thưởng Vượt Cấp 80

+ Sự kiện Chinh Phục Cấp 100

+ Sự kiện Loan Tin Nhận Thưởng

+ Sự kiện Chính Tà Phân Tranh

+ Sự kiện Quà Tặng Bang Hội

+ Sự kiện Chào Người Cũ

+ Sự kiện Chào Người Mới

+ Sự kiện Ưu Đãi Nạp Lần Đầu

+ Sự kiện Quà Tặng Tân Thủ

+ Sự kiện Quà Tặng Bang Hội

- Cập nhật Dzoshop

- Đóng các sự kiện cũ

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.