Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tro Gia - Mung Bich Phong Mon (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [VIP Code] Tan Thu - Bich Phong Mon (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Chao Ban Moi (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tuyen CTV LiveStream 12/2020
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Qua Tang Diem Kinh Nghiem - Bich Phong Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Dua TOP Nhan Thuong - 12/2020
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Trang phuc hieu ung [Ảo thuat gia] (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (14/01/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Mung Cua Thien Van Nhac (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Ngot Ngao (01/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)

Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Hoàn Tất Bảo Trì Định Kỳ (18/07/2019)Trang chủ / Tin Tức / ...

Hoàn Tất Bảo Trì Định Kỳ (18/07/2019)

18/07/2019

Thân chào các Hiệp khách,

 

Yulgang Hiệp Khách đã hoàn tất bảo trì định kỳ máy chủ Hiệp Khách ngày 18/07/2019,

các Hiệp Khách đã có thể đăng nhập lại bình thường.

- Sau bảo trì:

     ** Cập nhật :

- Máy chủ mới - THIÊN THẦN CÁC

- Sự kiện Quà Tặng Phiên Bản Mới

- Giftcode cho server mới

- Các sự kiện đang được diễn ra chào đón server mới: 

+ Sự kiện Thăng Cấp 50 Nhận Thưởng

+ Sự kiện Treo Thưởng Vượt Cấp 80

+ Sự kiện Chinh Phục Cấp 100

+ Sự kiện Loan Tin Nhận Thưởng

+ Sự kiện Chính Tà Phân Tranh

+ Sự kiện Quà Tặng Bang Hội

+ Sự kiện Chào Người Cũ

+ Sự kiện Chào Người Mới

+ Sự kiện Ưu Đãi Nạp Lần Đầu

+ Sự kiện Quà Tặng Tân Thủ

+ Sự kiện Quà Tặng Bang Hội

- Cập nhật Dzoshop

- Đóng các sự kiện cũ

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.