Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu Dai Cuoi Tuan (Dac Biet) - 20/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)

Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Hoàn Tất Bảo Trì Định Kỳ (29/08/2019)Trang chủ / Tin Tức / ...

Hoàn Tất Bảo Trì Định Kỳ (29/08/2019)

29/08/2019

👋👋👋Thân Chào Hiệp Khách👋👋👋

💪💪💪Yulgang Hiệp Khách đã hoàn tất bảo trì định kỳ máy chủ Hiệp Khách ngày 29/08/2019 , các Hiệp Khách có thể đăng nhập lại bình thường .💪💪💪

⚙⚙⚙ Sau bảo trì cập nhật

     ✔️ Sự Kiện Đón Trung Thu Cùng Huyền Bột Phái 

     ✔️ Sự Kiện Sự Nổi Loạn Của Thỏ Ngọc 

     ✔️ Thời Trang Tháng Ngày Khai Trường 

     ✔️ Sự Kiện Exp mừng Quốc Khánh 

     ✔️ Cập nhật Dzoshop 

** Tinh chỉnh :

► Trang phục ngắn hạn của DzoShop

 

 

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.