Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu Dai Cuoi Tuan (Dac Biet) (4) (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Hoàn Tất Bảo Trì Định Kỳ (29/08/2019)Trang chủ / Tin Tức / ...

Hoàn Tất Bảo Trì Định Kỳ (29/08/2019)

29/08/2019

👋👋👋Thân Chào Hiệp Khách👋👋👋

💪💪💪Yulgang Hiệp Khách đã hoàn tất bảo trì định kỳ máy chủ Hiệp Khách ngày 29/08/2019 , các Hiệp Khách có thể đăng nhập lại bình thường .💪💪💪

⚙⚙⚙ Sau bảo trì cập nhật

     ✔️ Sự Kiện Đón Trung Thu Cùng Huyền Bột Phái 

     ✔️ Sự Kiện Sự Nổi Loạn Của Thỏ Ngọc 

     ✔️ Thời Trang Tháng Ngày Khai Trường 

     ✔️ Sự Kiện Exp mừng Quốc Khánh 

     ✔️ Cập nhật Dzoshop 

** Tinh chỉnh :

► Trang phục ngắn hạn của DzoShop

 

 

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.