Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Dánh Tráo Vat Pham Dac Biet (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Trang phuc Xu So Chua Vang (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Uu dai Nap 3 ngay (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tang 5% Cuong Hoa (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Gui Loi Chuc Nhan Qua Yeu Thuong (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Tranh Top Fan (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Tiep Suc Mua He (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cung Thien Van Nhac (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Hoa Hong Do Cho Nguyet Cung Thuong Nga (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (05.2021)

Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Hoàn Tất Bảo Trì Định Kỳ (29/08/2019)Trang chủ / Tin Tức / ...

Hoàn Tất Bảo Trì Định Kỳ (29/08/2019)

29/08/2019

👋👋👋Thân Chào Hiệp Khách👋👋👋

💪💪💪Yulgang Hiệp Khách đã hoàn tất bảo trì định kỳ máy chủ Hiệp Khách ngày 29/08/2019 , các Hiệp Khách có thể đăng nhập lại bình thường .💪💪💪

⚙⚙⚙ Sau bảo trì cập nhật

     ✔️ Sự Kiện Đón Trung Thu Cùng Huyền Bột Phái 

     ✔️ Sự Kiện Sự Nổi Loạn Của Thỏ Ngọc 

     ✔️ Thời Trang Tháng Ngày Khai Trường 

     ✔️ Sự Kiện Exp mừng Quốc Khánh 

     ✔️ Cập nhật Dzoshop 

** Tinh chỉnh :

► Trang phục ngắn hạn của DzoShop

 

 

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.