Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tro Gia - Mung Bich Phong Mon (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [VIP Code] Tan Thu - Bich Phong Mon (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Chao Ban Moi (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Tuyen CTV LiveStream 12/2020
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Qua Tang Diem Kinh Nghiem - Bich Phong Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Dua TOP Nhan Thuong - 12/2020
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Trang phuc hieu ung [Ảo thuat gia] (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (14/01/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Mung Cua Thien Van Nhac (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Qua Tang Ngot Ngao (01/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (01.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Giang Ho Kiet Xuat (Quy II)

Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Hoàn Tất Bảo Trì Định Kỳ (19/12/2019)Trang chủ / Tin Tức / ...

Hoàn Tất Bảo Trì Định Kỳ (19/12/2019)

18/12/2019

icon-dong-hungole-blog (581)HOÀN TẤT BẢO TRÌicon-dong-hungole-blog (581)

icon-dong-hungole-blog (274)icon-dong-hungole-blog (274)Yulgang Hiệp Khách xin kính báo đã hoàn tất bảo trì máy chủ Hiệp Khách ngày 19/12/2019 , các Hiệp Khách có thể đăng nhập lại như bình thường icon-dong-hungole-blog (274)icon-dong-hungole-blog (274)

icon-dong-hungole-blog (510)icon-dong-hungole-blog (510)Sau bảo trì Cập Nhật : 

.icon-dong-hungole-blog (480)Chuỗi sự kiện : Chúc Mừng Giáng Sinh 

icon-dong-hungole-blog (295)icon-dong-hungole-blog (295)Mở bán thời trang tháng : 

icon-dong-hungole-blog (422)Thời trang : Huyết Băng Nhẫn Giả

icon-dong-hungole-blog (422)Cập nhật DzoShop : Cập nhật Bích Đàn Bảo Hàm

icon-dong-hungole-blog (73)icon-dong-hungole-blog (73)Tinh chỉnh 

▪️ Thời gian chính xác BOSS Server

▪️ Hệ thống xếp hạng đối với nhân vật lỗi

▪️ Hiển thị chính xác từ Phong Vân

▪️ Hiển thị Hiệu ứng Bá Hoàng Chí Tôn / Võ Hoàng Chí Tôn

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút