Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chuoi Su Kien Mung Viet Nam Vo Dich (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Hoàn Tất Bảo Trì Định Kỳ (19/12/2019)Trang chủ / Tin Tức / ...

Hoàn Tất Bảo Trì Định Kỳ (19/12/2019)

18/12/2019

icon-dong-hungole-blog (581)HOÀN TẤT BẢO TRÌicon-dong-hungole-blog (581)

icon-dong-hungole-blog (274)icon-dong-hungole-blog (274)Yulgang Hiệp Khách xin kính báo đã hoàn tất bảo trì máy chủ Hiệp Khách ngày 19/12/2019 , các Hiệp Khách có thể đăng nhập lại như bình thường icon-dong-hungole-blog (274)icon-dong-hungole-blog (274)

icon-dong-hungole-blog (510)icon-dong-hungole-blog (510)Sau bảo trì Cập Nhật : 

.icon-dong-hungole-blog (480)Chuỗi sự kiện : Chúc Mừng Giáng Sinh 

icon-dong-hungole-blog (295)icon-dong-hungole-blog (295)Mở bán thời trang tháng : 

icon-dong-hungole-blog (422)Thời trang : Huyết Băng Nhẫn Giả

icon-dong-hungole-blog (422)Cập nhật DzoShop : Cập nhật Bích Đàn Bảo Hàm

icon-dong-hungole-blog (73)icon-dong-hungole-blog (73)Tinh chỉnh 

▪️ Thời gian chính xác BOSS Server

▪️ Hệ thống xếp hạng đối với nhân vật lỗi

▪️ Hiển thị chính xác từ Phong Vân

▪️ Hiển thị Hiệu ứng Bá Hoàng Chí Tôn / Võ Hoàng Chí Tôn

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút