Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Giai dau] Chi Ton Dia Hoa (06.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Tro Gia - 25/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang VIP Bonus (25/05)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)

Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Hoàn tất bảo trì (13/02/2020)Trang chủ / Tin Tức / ...

Hoàn tất bảo trì (13/02/2020)

10/02/2020

Thân Chào Các Hiệp Khách


- Yulgang Hiệp Khách đã hoàn tất bảo trì định kỳ máy chủ Hiệp Khách ngày 13/02/2020,
các Hiệp Khách đã có thể đăng nhập lại bình thường.


- Sau Bảo Trì :

 Cập Nhật : 

 Chuỗi Sự kiện VaLenTine (13/02/2020) 


 Sự Kiện Bộ Sưu Tập của Ngân Kiều Long (02/2020) 

 Thời Trang Tháng (13/02/2020) 

 Cập Nhật DzoShop - Khai Trương Đầu Năm 

 

► Nhiều Sự Kiện hấp dẫn trong tháng 2 này trên Trang chủ Fanpage 

 

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.