Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Tro Gia (Dac Biet) (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Thoi Trang Hoa Anh Dao (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Nha Gia Kim Hiep Khach (3) (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Tàng Kim Bảo Hạp (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (24/06/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Hop Qua Danh Du - 24/06/2021
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Mi Rau Cu Dac Biet (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh nghiem] danh rieng may chu moi (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thach thuc cung The Luc chien (2) (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Chieu Dai Tu Mon Chu (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loi Chuc Phuc Cua Binh Thap Chi (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Le Xa Toi Vong Nhan (06.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (06.2021)

Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Hoàn tất bảo trì (13/02/2020)Trang chủ / Tin Tức / ...

Hoàn tất bảo trì (13/02/2020)

10/02/2020

Thân Chào Các Hiệp Khách


- Yulgang Hiệp Khách đã hoàn tất bảo trì định kỳ máy chủ Hiệp Khách ngày 13/02/2020,
các Hiệp Khách đã có thể đăng nhập lại bình thường.


- Sau Bảo Trì :

 Cập Nhật : 

 Chuỗi Sự kiện VaLenTine (13/02/2020) 


 Sự Kiện Bộ Sưu Tập của Ngân Kiều Long (02/2020) 

 Thời Trang Tháng (13/02/2020) 

 Cập Nhật DzoShop - Khai Trương Đầu Năm 

 

► Nhiều Sự Kiện hấp dẫn trong tháng 2 này trên Trang chủ Fanpage 

 

Yulgang Hiệp Khách,

Kính bút.