Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Uu dai Nap 3 ngay (Thang 1)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Flash Sale] Mùng Gio To Hung Vuong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Yen Phi Gia] Vong Quay May Man (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Chien Phuc Thong Che Su (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuõi sụ kien] Mùng Gio To Hung Vuong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Online Nhieu Nhan Qua Nhieu (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (04.2021)

Tin Tức

Tin Tức

Trang chủ / Tin Tức / Bảo Trì Sáp Nhập Máy Chủ Huyền Vũ Môn (27/02/2020)Trang chủ / Tin Tức / ...

Bảo Trì Sáp Nhập Máy Chủ Huyền Vũ Môn (27/02/2020)

25/02/2020

Thân Chào Các Hiệp Khách

Ngày 27/02/2020 Yulgang Hiệp Khách sẽ bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ : Sát Tinh Lĩnh, Bắc Băng Cung, Huyền Bột Trang, Thiên Thần Các

- Thời gian bảo trì dự kiến từ (6h45) ngày 27/02/2020 đến (15h) cùng ngày
- Trong thời gian bảo trì các Hiệp Khách không thể đăng nhập và nạp DzoDong

- Để đảm bảo an toàn các Hiệp Khách nên trở về các thành thị gần nhất hoặc đứng vào nơi an toàn để tránh bị quái đánh và thoát game trước (6h30) ngày 27/02/2020

 Sau Khi Bảo Trì :

 Xóa item Q của sự kiện cũ, đóng các sự kiện cũ, dừng bán một số vật phẩm trong DzoShop, sáp nhập 2 server Sát Tinh Lĩnh và Bắc Băng Cung

 Cập Nhât :

  Sáp nhập 2 server Sát Tinh Lĩnh và Bắc Băng Cung 

  Chuỗi sự kiện Sưu Tập Đồng Hồ 

  Sự kiện Tàng Kim Bảo Hạp 

  Sự kiện Đấu Trường Sôi Động 

  Cập nhật DzoShop 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.