Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi YEN PHI GIA
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang] Uu Dai Dac Biet Cuoi Tuan (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Bo suu tap Thoi trang (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang Kinh Nghiem] Ho Tro (05.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Thoi Trang Hieu Ung] Chien Phuc Thong Che Su (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Dong Tien Tinh Xao (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Nhiet Ha Bao Ruong (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Danh rieng Yen Phi Gia] Vung Dat Vang
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Co Do Sao Vang (04.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Uu dai Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (05.2021)

Tổng Kết Sự Kiện

Tổng Kết Sự Kiện

Trang chủ / Tổng Kết Sự Kiện / [Thông Tin Sự Kiện] Quà Nạp Lần Đầu (04.2021)Trang chủ / Tổng Kết Sự Kiện / ...

[Thông Tin Sự Kiện] Quà Nạp Lần Đầu (04.2021)

16/04/2021

Thông Tin Sự Kiện Quà Nạp Lần Đầu

 Thời gian sự kiện : (16:00) ngày 15/04/2021 ~ (10:00) ngày 16/04/2021.

Thông tin sự kiện Quà Nạp Lần Đầu

Kết quả sự kiện Quà Nạp Lần Đầu

 Thời gian thắc mắc : 

  • Thời gian kết thúc thắc mắc kết quả : (10:00) ngày 18/04/2021
  • Thời gian hoàn tất trao thưởng : (14:00) ngày 19/04/2021
  • Thời gian kết thúc thắc mắc trao thưởng : (16:00) ngày 20/04/2021

Nhân vật nhận Bảo Hiểm Cường Hóa cường hóa thất bại và gửi thông tin tại cổng hỗ trợ (hotro.dzogame.vn) từ (00:00) ngày 18/04/2021 đến (10:00) ngày 19/04/2021 theo mẫu:

+ ID con:

+ Tên nhân vật:

+ Máy chủ:

+ Tên trang bị nhận bảo hiểm:

+ Cấp cường hóa trước khi cường hóa thất bại:

+ Ảnh trang bị có cấp cường hóa tương ứng với thông tin đăng ký (trỏ chuột vào trang bị để hiển thị toàn bộ thuộc tính trang bị).

+ Ảnh trang bị cường hóa thất bại (bao gồm dòng thông báo cường hóa thất bại).

Ảnh phải chụp bằng chức năng game hiện rõ tên nhân vật máy chủ.

Đặt trang bị tại ô số 1 hành trang đến khi trao hoàn tất.

Sau khi kết thúc thời gian giải đáp thắc mắc Yulgang Hiệp Khách sẽ ngừng hỗ trợ và tiến hành trao thưởng.

Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.