Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap Nhat] Phuc Hi Bao Hap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua tang Bonus (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Trang Phuc Hieu Ung] Hac Y Gia (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su Kien Dac Biet (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Loan Tin Nhan Thuong (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Qua Tang Hiep Khach mung Sap nhap (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Con so may man (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] Vien Socola Bi An (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Thu Thap Manh Ghep Ky Tu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su Kien] Trung Tu Thanh Bac Hai (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Su kien] Hiep Khach Toi Yeu (07.2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap nhat (29/07/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua tang] Tri An VIP (Quy 3/2021)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Uu dai] Hoan Tien Khi Su Dung Vi DzoGame (07.2021)

Tổng Kết Sự Kiện

Tổng Kết Sự Kiện

Trang chủ / Tổng Kết Sự Kiện / [Thông tin] Thách Thức Cùng Thế Lực Chiến (07.2021)Trang chủ / Tổng Kết Sự Kiện / ...

[Thông tin] Thách Thức Cùng Thế Lực Chiến (07.2021)

19/07/2021


Sự Kiện THÁCH THỨC CÙNG [THẾ LỰC CHIẾN]

 Thời gian sự kiện : 

 Thông tin Sự Kiện
 Kết quả Sự Kiện

 Thời gian thắc mắc : 

  • Thắc mắc kết quả : đến (10:00) ngày 21/07/2021
  • Thắc mắc trao thưởng : đến (10:00) ngày 28/07/2021

Sau khi kết thúc thời gian giải đáp thắc mắc Yulgang Hiệp Khách sẽ ngừng hỗ trợ và tiến hành trao thưởng. 

 Cường hóa và Báo danh qua cổng hỗ trợ (00:00) ngày 20/07/2021 ~ (12:00) 21/07/2021

 Mẫu báo danh nhận Ưu đãi cường hóa:

+ ID con
+ Tên nhân vật:
+ Máy chủ
Tham gia sự kiện Thách thức cùng Thế Lực chiến (07.2021)
+ Tên trang bị nhận ưu đãi
+ Cấp cường hóa của trang bị
+ Ảnh trang bị có cấp cường hóa tương ứng với thông tin đăng ký (trỏ chuột vào trang bị để hiển thị toàn bộ thuộc tính trang bị).
Đặt trang bị bắt đầu tại ô số 1 hành trang đến khi trao hoàn tất.

Mọi thắc mắc về sự kiện vui lòng liên hệ qua fanpage Dzogame - Yulgang Hiệp Khách hoặc Kênh hỗ trợ để được giải đáp nhanh nhất.

 

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.