Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Flash Sale - 19/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Nhan Doi He Thong] Mung Sinh Nhat Bac (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)

Tổng Kết Sự Kiện

Tổng Kết Sự Kiện

Trang chủ / Tổng Kết Sự Kiện / [Thông tin] Điểm Danh Fan Cứng (02.2022)Trang chủ / Tổng Kết Sự Kiện / ...

[Thông tin] Điểm Danh Fan Cứng (02.2022)

28/03/2022


Sự Kiện ĐIỂM DANH NHẬN QUÀ

⏰ Thời gian sự kiện :  

► Thông tin Sự Kiện
► Kết quả Sự Kiện

- Quà tặng tháng 2/2022: Dựa theo bài viết sự kiện [QUÀ TẶNG] KINH NGHIỆM HỖ TRỢ (03.2022) ngày 10/03 thì các Hiệp Khách chưa thỏa điều kiện quà TOP 1 và TOP 2 ~ 20.
- Quà tặng tháng 3/2022: Theo kết quả đạt mốc k
hi có từ 200 ~ 299 Fan cứng:  Tặng 100% kinh nghiệm tổ đội (48 giờ) toàn máy chủ.
Thời gian sẽ được công bố sau.

⏰ Thời gian thắc mắc : 

  • Thắc mắc kết quả quà tặng tháng 02 : đến (10:00) ngày 30/03/2022.
  • Thắc mắc trao thưởng quà tặng tháng 02 : đến (15:00) ngày 07/04/2022.

!! Kết thúc thắc mắc Yulgang Hiệp Khách sẽ ngừng hỗ trợ để tập trung cho các Sự Kiện sắp tới.
!! Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.