Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Chuoi Su Kien] May Chu Moi Dia Hoa Mon
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Dua TOP nhan thuong (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Thoi trang cap nhat [Rong Alyu] (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Vong Quay May Man (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Flash Sale - 19/05
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Phuc Hi Bao Hap (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Cap nhat] Bich Dan Bao Ham (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Su kien [Uu dai] Kenh VIP (04.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Kinh nghiem]danh rieng may chu moi
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [DzoShop] Cap Nhat 19/05/2022
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua Tang Hiep Khach (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Qua tang Tan thu (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Dia Hoa Mon] Diem Danh Nhan Qua (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Diem danh Fan cung (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN Ai La Nguoi Nhan SMS & Email (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Nhan Doi He Thong] Mung Sinh Nhat Bac (05.2022)
 Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN [Qua Tang Kinh Nghiem] Diem Danh Fan Cung (02.2022)

Tổng Kết Sự Kiện

Tổng Kết Sự Kiện

Trang chủ / Tổng Kết Sự Kiện / [Thông tin] Điểm Danh Nhận Quà Mừng Giỗ Tổ (04.2022)Trang chủ / Tổng Kết Sự Kiện / ...

[Thông tin] Điểm Danh Nhận Quà Mừng Giỗ Tổ (04.2022)

25/04/2022


Sự Kiện ĐIỂM DANH NHẬN QUÀ MỪNG GIỖ TỔ

⏰ Thời gian sự kiện : (13:30) ngày 11/04/2022 ~ (23:59) ngày 13/04/2022.

► Thông tin Sự Kiện
► Kết quả Sự Kiện

⏰ Thời gian thắc mắc : 

  • Thắc mắc kết quả: đến (10:00) ngày 26/04/2022.
  • Thắc mắc trao thưởng Quà Tặng Nhiệt Huyết: đến (10:00) ngày 15/05/2022.

Những nhân vật sử dụng CTPNHP các loại khác nhân vật tham gia hợp lệ chỉ tính duy nhất Quà Tặng Nhiệt Huyết.

- Kết thúc thắc mắc kết quả, Yulgang Hiệp Khách sẽ ngừng hỗ trợ và tiến hành trao thưởng. 
- Kết thúc thắc mắc trao thưởng, Yulgang Hiệp Khách sẽ ngừng hỗ trợ để tập trung cho các Sự Kiện tiếp theo.

Nếu các Hiệp Khách có bất kỳ thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage Hiệp Khách hoặc Cổng hỗ trợ để được giải đáp.

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.